Publikacije
ZBOGOM ANDERGRAUND
SASA MARKOVIC MIKROB

Iz stampe je izasla knjiga Zbogom Andergraund koja obraduje umetnicki opus Sase Markovica Mikroba jedne od najautenticnijih pojava na beogradskoj umetnickoj sceni. Od kraja osamdesetih kada se pojavio, preko burnih devedesetih pa do 2000-tih, knjiga prati stvaralaštvo koje obuhvata foto radove, performanse, maske, crteze, izložbe i mnogobrojne akcije koje je Mikrob sprovodio. Knjigom su obuhvaceni brojni tekstovi o njegovom radu, tekstovi koje je sam Mikrob pisao kao i mnogobrojni komentari i zanimljivi osvrti prijatelja na njegovu licnost.
Sredstva koja smo uspeli da prikupimo nisu dovoljna da platimo stampu knjige, te pozivamo sve zainteresovane, posebno postovaoce Mikrobovog rada da nam kupovinom knjige po promotivnoj ceni od 1.200 dinara pomognu!
Knjiga se može kupiti u prostorijama Remonta, Marsala Birjuzova 7, radnim danima od 11 do 18 casova.

vise informacija o knizi >>>
Podrška
Aktuelno
DA LI VAM JE POTREBAN REMONT?

1. oktobra 1999. godine u Beogradu osnovana je Remont - nezavisna umetnička asocijacija. 

Remont NUA su osnovali
Boris Mladenović , Branko Pavić, Darka Radosavljević, Grupa ŠKART (Dragan Protić i Đorđe Balmazović), Jovan Čekić, Milica Tomić, Mirjana Đorđević, Saša Gajin, Saša Marković (Mikrob), Saša Rakezić (Aleksandar Zograf), Tanja Ostojić, Uroš Đurić i Žana Poliakov.

Tokom proteklih godina na remontu su radili i Stevan Vuković, Slobodan Jovanović, Viktor Šekularac, Jelena Veljković…
Sadašnji Remont tim čine Miroslav Karić, Marija Radoš, Saša Janjić, Darka Radosavljević i Boris Burić.

Od početne želje da revitalizujemo savremenu umetničku scenu  koja je tokom devedesetih teško oštećena ratom, izolacijom, osiromašenjem društva u svakom smislu, gubitkom vrednosnog sistema građenog prethodnih decenija, tokom vremena postali smo prepoznatljiv fizički i mentalni prostor savremene kulturne prakse u Srbiji. 

Pokrenuli smo mnogobrojne nove profesionalne modele koji su brzo postajali uobičajeni standard galerijskog rada.  U lokalnim ali i internacionalnim okvirima prepoznati smo kao stručan  i pouzdan tim. Naše aktivnosti prate domaći i strani mediji, naše publikacije su u mnogim bibliotekama sveta, a godinama u pregledima spadamo u prvih 5 najboljih galerija u Beogradu. Ostvarili smo  više od 300 programa u galerijskom i javnom prostoru. Sarađivali smo sa najznačajnijim domaćim autorima svih generacija, sa inostranim kustosima i umetnicima, mnogim institucijama i organizacijama.

Iako sve vreme na ivici opstanka unapređivali smo sebe i umetničku scenu. 

1.oktobra obeležavamo 18. rođendan. Punoletni smo! 

Oktobar 2017. posvećujemo remontovanju Remonta.
Vreme je da započnemo novi život i za to će nam biti potrebna Vaša pomoć.

više >>>
DO YOU NEED REMONT?

Remont - an independent art association was founded on October 1, 1999 in Belgrade.

Remont NUA was established by: 
Boris Mladenović, BrankoPavić, DarkaRadosavljević, Group ŠKART (DraganProtić and ĐorđeBalmazović), Jovan Čekić, MilicaTomić, Mirjana Đorđević, Saša Gajin, Saša Marković (Mikrob), Saša Rakezić (Aleksandar Zograf), Tanja Ostojić, Uroš Đurić and Žana Poliakov.
During the past years, remont (repair works) were done by StevanVuković, Slobodan Jovanović, Viktor Šekularac, Jelena Veljković ...
The current Remont team are Miroslav Karić, Marija Radoš, Saša Janjić, Darka Radosavljević and Boris Burić.

From the initial desire to revitalise the contemporary art scene severely damaged by war, isolation, the impoverishment of society in every sense of the word, the loss of value systems built over the previous decades, over time we have become the recognisable physical and cerebral locus of contemporary cultural practice in Serbia.

We launched a number of new professional models that quickly became recognised standards of gallery practice. In local as well as international frameworks, we are recognised as an expert and reliable team. Our activities are followed by the local and foreign media, our publications are in many libraries in the world, and for years we have been in the top 5 best galleries in Belgrade. We have achieved more than 300 programs in our gallery and in public space. We collaborated with the most important domestic authors of all generations, with foreign curators and artists, many institutions and organisations.

Although perennially on the verge of survival, we have advanced ourselves and the art scene.

On October 1 we celebrate our 18th birthday. We have come of age!

October 2017 we dedicate to remonting (repairing) of Remont.
It's time to start a new life, and for that we will need your help.

more >>>

Izložba u toku
ODLUKA SAVETA GALERIJE REMONT ZA 2018. GODINU

Na javni konkurs galerije Remont za izlagačku 2018. godinu koji je bio raspisan u periodu 14. avgust – 17. septembar pristiglo je 52 prijave iz zemlje i inostranstva. O pristiglim predlozima odlučivo je Savet galerije koji je ove godine radio u sastavu: Dušan Savić – urednik likovnog programa Galerije DOB, Slobodan Stošić – umetnik, Marija Radoš – kustos galerije Remont.
U skladu sa raspoloživim izlagačkim terminima galerije Remont za sledeću godinu savet je doneo odluku o 7 termina za samostalne/autorske izložbe i 2 za posebne programe:

detaljnije >>>
REMONT GALLERY OPEN CALL RESULTS 2018 

Remont gallery open call for 2018 exhibition program (14.8-17.9.17.) received 52 valid applications from Serbia and abroad. Members of professional council which decided on this year’s open call were as follows: Slobodan Stošić – artist, Dušan Savić – art historian and curator of Gallery DOB, Marija Radoš  – art historian and curator of Remont Gallery. 

In accordance with number of available exhibition terms council decide on 7 exhibitions and 2 special programs:

more details >>>
Konkurs
O LJUBAVI I MORSKOM PRASETU

Katarina Radović


Izložba fotografija kombinovanih sa kratkim tekstovima, pod nazivom „O ljubavi i morskom prasetu“, sastoji se iz tri celine koje povezuje tema ljubavi. Autorka nudi jedan psiholološko-antropološki presek od ‘prave’ ljubavne priče u formi tradicionalnog braka koji opstaje pedeset ili više godina, do primera ‘moderne’ ljubavi krunisane anegdotom o jednoj – čak kreativnoj – preljubi izvučenoj iz ličnog iskustva. 
Ovim celinama, ona nastavlja da kroz svoj rad, naizgled površno i uz dozu humora, produbljuje ulogu portretne fotografije na nivou širokog raspona nijansi međuljudskih odnosa, komunikacije i iskazivanja intimnih misli i unutrašnjih komešanja. Ovoga puta Katarina ispituje mehanizme uporednog čitanja reči i slike, narušene granice između javnog i intimnog, i lajtmotiv traganja za ‘istinom’ koji prožima čitavu izložbu.

Otvaranje izložbe u ponedeljak, 27. novebra od 19h

detaljnije >>>