Podrška
Predstavljanje NOVOG Remontovog izložbeno-prodajnog prostora.

Prve u ponudi grafike manjeg formata Daniela Kovača!

Prostor je namenjen prezentaciji i prodaji radova manjeg formata po pristupačnim cenama. Smenjivaće se tematske prodajne izložbe savremenih umetnika. 


Nova publikacija
NENAD JOHNNY RACKOVIĆ

Remont - nezavisna umetnička asocijacija objavila je još jedno monografsko izdanje posvećeno autentičnim autorskim pojavama na domaćoj umetničkoj i kulturnoj sceni. Nakon knjige o Saši Markoviću Mikrobu, aktuelno monografsko izdanje donosi po prvi put sveobuhvatan stručni uvid i pogled na umetničke prakse Nenada Džonija Rackovića. 

više informacija o knjizi >>>
ShowRoom
Daniel Kovac
Prijatelji
Sledeća izložba
Goran Stojcetovic
Nikola Dzafo
Aktuelno
“Say Cheese!”
Željka Aleksić

Otvaranje izložbe u ponedeljak, 25. marta u 19h

Samostalna izložba “Say Cheese!” Željke Aleksić konciprana je kroz dva segmenta koja povezuju i prožimaju njena životno-radna i umetnička iskustva. Naime, pre odlaska na studije na likovnoj Akademiji u Beču, jedan od poslova kojim je obezbeđivala egzistenciju, bio je u lokalnoj prodavnici mleka i mlečnih proizvoda. 

detaljnije >>>
Aktuelno
REMONT GALLERY OPEN CALL 2019 / RESULTS

Remont gallery open call for 2019 exhibition program lasted from 17.8 until 17.9.18. and we received 49 valid applications from Serbia and abroad. 

Members of professional council which decided on this year’s open call were as follows:
Jelena Mijić – artist, 
Dejan Sretenović – art historian and curator (Museum of Contemporary Art Belgrade), 
Miroslav Karić  – art historian and curator (Remont Gallery). 

In accordance with number of available exhibition terms council decide on 8 exhibitions, 2 special programs and 1 backup term:more >>>
ODLUKA SAVETA GALERIJE REMONT ZA 2019. GODINU

Na javni konkurs galerije Remont za izlagačku 2019. godinu koji je bio raspisan u periodu 17. avgust – 17. septembar pristiglo je 49 prijava iz zemlje i inostranstva. 

O pristiglim predlozima odlučivo je Savet galerije koji je ove godine radio u sastavu: 
Dejan Sretenović – istoričar umetnosti i kustos, Muzej savremene umetnosti Beograd,
Jelena Mijić – umetnica, 
Miroslav Karć – istoričar umetnosti i kustos galerije Remont.

U skladu sa raspoloživim izlagačkim terminima galerije Remont za sledeću godinu savet je doneo odluku o 8 termina za samostalne/autorske izložbe, 2 za posebne programe/prezentacije/predavanja i jednom rezervnom terminu:


detaljnije >>>
KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2019. godinu

Mreža Young Visual Artists Awards 

Remont – nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2019. godinu.

Nagrada se dodeljuje vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine koji/e se aktivno bave umetnošću. Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu. 

detaljnije >>>
Najave
ANALIZA KOGNITIVNOG VIĐENJA KAO METOD LIKOVNE REKONSTRUKCIJE
Miloš Vujanović

Predstavlјanje doktorskog umetničkog projekta

Petak, 22. 3. 2019. u 18h

Miloš Vujanović predstavlјa doktorski umetnički projekat Analiza kongitivnog viđenja kao metod likovne rekonstrukcije, koji je usmeren u pravcunovih saznanja o tome kako čovek percipira prostor, predmete i pojave viđenog sveta, te kako te i takve informacije procesuira na spoznajnom (kognitivnom) nivou.

Osnovna teza Miloša Vujanovića jeste da je umetnost istraživanje te da se umetnost do sada uglavnom bavila istraživanjima kroz društvene poglede na svet, ali da bi trebala da se bavi istraživanjima uvažavajući podatke iz sveta prirodnih nauka, pre svega psihologije vizuelne percepcije.

detaljnije >>>