BERZA PODATAKA

UROŠ PAVLOVIC

11. februar - 08. mart

Berza podataka nastaje kao beleška, konstantnim korišćenjem interneta kao dominantnog sistema komunikacija danas. Rezultat je pokušaj da se na grafički način prikažu posledice informacijske zasićenosti. Nagomilanost crteža/informacija posmatraču ne dozvoljavaju podjednako sagledavanje istih. Stvoreni su grafizmi koji svoju estetsku ulogu prepuštaju potrebi da se o informacijskom overload-u govori u kritičkom kontekstu. Savremeni oblici ponašanja diktiraju neprekidan prijem informacija koje često prevazilaze mogućnosti ljudske memorije. Samim tim, postaju preopterećenje i prepreka u daljem funkcionisanju, što dovodi do nemogućnosti spoznaje potrebnih od nepotrebnih informacija.


Uroš Pavlovic

Rcđen 13. juna1986. godine u Požegi (SFRJ). Diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2010. godine u klasi doc. Anice Radoševic, na grafickom odseku. Bavi(o) se crtežom, stripom, ilustracijom, street-artom, grafickim dizajnom...
Učestvovao na 14 kolektivnih i jednoj samostalnoj izložbi. Samostalne izložbe: Histerija umetnosti i stvaranje sveta / Gradska galerija Požega, 2011. Kolektivne izložbe: Dolasci i odlasci / Gradska galerija Požega; Posle komunikacije /
XVI Prolećni anale, Dom kulture, Čačak, 2012; Kroz crtež / Magacin u Kraljevica Marka, Beograd; 22. Užicki regionalni likovni salon / Gradska galerija Užice, 2010; Izložba crteža otvorenog crtačkog studija u Prijedoru, Galerija 96, Republika Srpska, 2010; Diplomska izložba studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu / Galerija Matice Srpske, 2009; Anatomija umetnickog dela / Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2009; Mali-veliki crtež / Mali Likovni Salon KC Novog Sada, 2009; Henkel Art Award 2008 / Kuca Legata, Beograd, 2008; Izložba grafika / Likovni susreti / Moderna galerija Subotica, 2008; 2008. Izložba grafika nastalih tokom grafičke radionice So_ja u Bogdancima, Makedonija, 2008; Beline / Galerija Podrum, Novi Sad, 2008; Vecernji akt /Art klinika, Novi Sad, 2007.

Dejan Kaludjerovic
Ivan Grubanov
BILJANA DJURDJEVIC

"Umetnost je za mene pre svega zadovoljstvo, ako toga nema, nemoguce je raditi. U svom radu uglavnom sam vezana za muziku i književnost i to uvek inicira rad, koji posle i ne mora da bude direktno vezan za pocetnu ideju. Važnu ulogu u mom stvaralaštvu ima  klasicna muzika narocito period baroka, ciji nacin komponovanja i ritam koji se koristi u gradenju kompozicije ima udela i u mom slikarskom pristupu. Svakodnevica, mediji, literatura, filozofija, filmovi,  su odlican izvor prizora, senzacija za rad, kao i ponašanje ljudi, što je možda i najbitnije za ono što želim da prikažem."
www.biljanadjurdjevic.com


DEJAN KALUDJEROVIC

"Od pocetka karijere u Beogradu sredinom devedesetih, Dejan Kaludjerovic  istražuje vezu  izmedu konzumerizma i detinjstva, kako bi analizirao proces formiranja  identiteta i stabilnosti reprezentacijskih formi. Vecina njegovih slika, crteža, objekata, videa i instalacija, ukljucuju  procese reciklaže, kopiranja i ponovnog izvodenja, stvarajuci obrasce koji simuliraju mehanicku reprodukciju  i kritikuju homogenost ugradenu u popularnoj kulturi."
http://www.dejankaludjerovic.net/

Dejan Kaludjerovic (1972.) diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogardu 2002. godine, gde je dve godine kasnije i magistrirao. U periodu 2003-2004.  studirao na Akademiji Primenjenih umetnosti u Becu. Pored samostalnih izložbi u Beogradu, Ljubljani, Becu, Njujorku, Berlinu, Milanu, Istanbulu, Veneciji, Dejan Kaludjerovic je ucestvovao i  na brojnim medunarodnim grupnim izložbama: Prague Quadreniale, White Box NYC, Theaterformen Hanover, Muzej savremene umetnosti Beograd, Manifesta 4 (Arhiv projekat), Frankfurt; I i IV Internacionalni Bijenale Peking 43. 44., 45. i 46. Oktobarski Salon Beograd; Muzej modern umetnosti, St. Étienne; Kunstpavillon, Innsbruck; Viennabiennale, 28.Medunarodni bijenale Grafike, Ljubljana, Essl Museum, Bec. Dobitnik je stipendija Atelier Tokio Bundeskanzelarmt Award, CEC-Artslink AIR, Unidee Residency, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Kultur Kontakt Austria… Dejanovi radovi se nalaze u privatnim i javni kolekcijama u Austriji, Nemackoj, Srbiji, Sloveniji, Velikoj Britaniji, Belgiji, Holandiji, Americi. Živi i radi u Becu.
IVAN GRUBANOV

"Za Ivana Grubanova, nekadašnjeg aktivistu i plodonosnog slikara i crtaca, umetnost je paralelna institucija u kojoj kriticki obraduje teme iz javnog i istorijskog domena. Grubanov smešta mikronarative naspram kulisa zvanicne istorije, postavljajuci vaninstitucionalne zahteve za istinom i pravdom druge vrste, cineci alternativno izmirenje sa istorijskom odgovornošcu. On istražuje granice umetnosti kao alata za dokumentaciju i interpretaciju istorije."
http://grubanov.wordpress.com/

Ivan Grubanov roden je 9. marta 1976. u Beogradu, Srbija. Pošto je stekao diplomu na Odseku za slikarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu, boravio je dve godine na Rijksakademie van Beeldende Kunsten u Amsterdamu, godinu dana u Delfina Studios u Londonu, i u Casa de Velazquez u Madridu. Samostalno je izlagao u Loock Galerie u Berlinu, Laboratorio 987 u okviru Muzeja savremene umetnosti Kastilje u Leonu, Le Grand Cafe Centre d'Art Contemporain u Sen Nazeru, Galeriji Beogradskog kulturnog centra i Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Nogueras Blanchard u Barseloni, Stroom Centru za savremenu umetnost u Hagu, RONMANDOS u Roterdamu. U skorije vreme ucestvovao je na grupnim izložbama u Gradskoj galeriji u Pragu, na 3. Bijenalu mladih umetnika u Bukureštu, na 10. Bijenalu u Istanbulu, na 1. Bijenalu u Solunu, u Institutu za savremenu umetnost i misao u Atini, u Museo d'Arte Contemporanea Sannio u Beneventu, u Muzeju Stedelijk, SMART Project Space i De Appel u Amsterdamu, u Drawing Center i Apex Art u Njujorku, Kunsthalle u Bernu, Forum Stadpark u Gracu, Office Baroque Gallery i Extra City u Antverpenu, South London Gallery, Blackwood Gallery u Torontu, Modernoj galeriji u Ljubljani, Henie Onstad Art Center u Oslu.

PRESLIŠAVANJE 10

Biljana Đurđevic, Dejan Kaluđerovic, Ivan Grubanov

Kustosi: Saša Janjic, Miroslav Karic i Slobodan Jovanovic
15. januar - 8. februar
GRAD KAO TREZOR

Viđenja 2012: Socijalisticko nasleđe i kultura secanja u kadru savremenih viđenja. Grad kao trezor.

Organizatori: Centar  za muzeologu i heritologiju / Mreža za istraživanje viđenja

Autorke projekta: Jelena Pavličić, Marija Vasiljević

Fotografi: Dušan Miletić, Franziska Wicke, Jovana Miletić, Marija Pavličić, Milica Nikolić, Milena Čorbić Sanja Lošič, Vesna Đurica, Nenad Porobić
Vodiči i autori tekstova na izložbi: Ana Panić, Ivan Manojlović, Vladana Putnik, Nenad Lajbenšperger, Mina Lukić, Andrija Kadić, grupa Bioskopi: Povratak otpisanih

***
Kako danas kao zajednica i pojedinci vidimo elemente gradskog ambijenta koji su nastajali posle Drugog svetskog rata? Da li ih prepoznajemo  kao  svedoke o istoriji grada, koji su deo naše svakodnevnice, ili se nalaze u slepom polju, van kadra našeg viđenja?
Da li smo odgovorni za sopstveno kadriranje ili se krećemo u okviru dominantnih panorama i vizura grada? Da li je fotografija kao medij provereni istorijski izvor koji govori ‚‚tako je bilo'' i dokument stvarnosti koji kaže ‚‚ovo je naš grad danas'' ? Ili je selektivna u interpretaciji prošle stvarnosti, kao i naše sećanje?
Projekat Socijalisticko naslede i kultura secanja u kadru savremenih videnja. Grad kao trezor. organizovali  su Centar  za muzeologu i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i udruženje Mreža za istraživanje videnja.  Ideja projekta proistice iz uocene potrebe za javnom interpretacijom  nasleda socijalistickog perioda koje bi bilo oslobodeno iskljucivosti (afirmativnih ili negativnih), pristrasnosti i nekritickih jednostranih videnja, ali i interpretacijom tih istih iskljucivosti.
Projekat je zapoceo studijskom izložbom fotografija (autori po pozivu) i predmetnih instalacija koje su tematizovale socijalisticko naslede. Izložbu je ugostila Galerija savremene umetnosti Smederevo (27. jul - 13. avgust 2012), Narodni muzej u Kraljevu (novembar 2012) i Galerija savremene umertnosti Zrenjanin (18. februar-15. mart 2013)).

Ostale aktivnosti projekta su realizovane kroz javna vodenja i foto šetnje, predavanja, filmske projekcije i tematske razgovore. Zamisao je bila ukljuciti i povezati mlade istraživace, kustose, umetnike-aktiviste, fotografe i najširu javnost, zainteresovanu za datu temu, kao ucesnike. Osmišljen program (dostupan ovde) je  sproveden u odabranim gradovima Srbije - 2012. godine u Smederevu, Beogradu i Kraljevu.

Na izložbi GRAD KAO TREZOR u galeriji Remont bice predstavljen izbor fotografija nastalih na foto šetnjama (kompleks Muzeja istorije Jugoslavije, Novi Beograd, Vracar, Slavija i Kalemegdan, Zemun, bioskopi Beograd filma) koja su održana od 25. avgusta do 2. septembra 2012. godine u Beogradu. 
NIKOLA DŽAFO

Izložba Kružni put - treći krug

U saradnji sa umetnicima: Žolt Kovač, Dragana B. Stevanović i Aleksandar Rafajlović

Izložba Kružni put - treći krug je zapravo participativna akcija docrtavanja 7 panela koje je osmislio i započeo novosadski umetnik Nikola Džafo. Serija nikad završenih crteža pod nazivom Kružni put predstavlja stradanje Zeca kroz 'tragediju u 7 slika'. Crteži su nastali na osnovu sinopsisa za nikad realizovanu predstavu Neoplanta metro Gorana Mimice.

Tokom trajanja izložbe u galeriji Remont na platnima Nikole Džafa intervenisaće umetnici  Žolt Kovač, Dragana B. Stevanović i Aleksandar Rafajlović. Beogradska akcija intervenisanja na Džafovim panelima je "druga ruka" reagovanja umetnika na početne predloške a prvu su Novom Sadu radili umetnici Zoran Bulatović, Slobodan Stošić i Uroš Pavlović.

Umetničko i idejno reagovanje, sučeljavanje i građenje crteža je otvoren proces koji se dešava pred očima publike koja na taj način takođe dobija aktivnu ulogu u promišljanju sadržaja i kreiranju krajnjih likovnih predstava. Nakon intervencija u galeriji Remont crteži će u budućnosti nastaviti svoj put.

Kružni put - treci krug

Serija nikad završenih crteža pod nazivom Kružni put predstavlja stradanje Zeca kroz 'tragediju u 7 slika'. Crteži su nastali na osnovu sinopsisa za nikad realizovanu predstavu Neoplanta metro Gorana Mimice.
Aludirajuci na 'formu'/stanice Hristovog križnog puta, rad Kružni put sadrži sedam novosadskih nepostojecih metro stanica/tabli na kojima je prikazana sudbina belog Zeca pionira . U tom svetlu, serija crteža gradi se kroz: (i) kompozicijske uticaje Đota i Mazaca; (ii) citatnu rekonstrukciju biblijskih prikaza razapinjanja na krst, pokolja betlehemskih decaka, obezglavljivanja Jovana Krstitelja; (iii) kolažno-montažnu dekonstrukciju Kirhnerovih dama sa Potsdamera, futoškog kupusa, stare novosadske lokomotive i zgrade Banovine; (iv) kroz lajtmotiv nikad posecenog planinskog vrha Macu Pikcu; (v) kao i kroz vizuelnu personifikaciju malih/velikih, crvenih/belih, pomodnih, ljutih, gladnih, mrtvih zeceva. Kružni put je zapravo svojevrsna rekontekstualizacija istorije umetnosti, religije i kulture, putem koje zecevi preuzimaju kulturološko znacenje i zauzimaju ulogu osudenog, vojnika, dželata, razbojnika, putnika, majke.

Andrea Palašti
DRUGA IZLOŽBA STRUKIRANIH UMETNIKA

Autor: Miodrag Krkobabic

DRUGA IZLOŽBA STRUKIRANIH UMETNIKA je nastavak dugorocne saradnje nezavisne umetnicke asocijacije Remont i Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu. Na inicijativu profesora Miodraga Krkobabica, IZLOŽBA STRUKIRANIH UMETNIKA se kao deo ispita studenata završne godine Likovna kulture, na predmetima Transponovanje i Kreativno izražavanje, održava u javnom prostoru, izvan zašticenih okvira škole, što predstavlja i završni cin osamostaljivanja ali i promovisanja novih kolega koji se na taj nacin uvode na umetnicku scenu.

Projektima kao što su IZLOŽBA STRUKIRANIH UMETNIKA i KOPCA koji okuplja sadašnje i bivše studente koji se bave umetnickom praksom, može se steci uvid u program i aktivnosti studenata završne godine Likovne kulture na predmetima Transponovanje i Kreativno izražavanje kod profesora Miodraga Krkobabica, pratiti i podržavati njihov rad po završetku studija i ucestvovati u stvaranju alumINkubatora STRUK koji ce se baviti vannastavnim aktivnostima i saradnjom sa institucijama kroz projekte.

Pozivamo sve zaintersovane institucije i pojedince, a narocito mlade, buduce studente, da nas posete i pridruže nam se na ovom izazovnom putovanju.

http://strukav.wordpress.com/
http://www.vslpu.edu.rs/

izložba traje do subote, 11. maja 2013.

POD KONTROLOM

NEMANJE LAĐIĆA

Izložba je otvorena do 31. maja 2013.


Izložba Pod kontrolom obuhvata tri video rada, koji se na različite načine bave problemom digitalizacije.

Režimi čovekove vizuelne percepcije direktno su zavisni od mehanizama i tehnologija proizvodnje i reprodukovanja slikovnih sadržaja dostupnih u medijima i javnom prostoru. Njihove promene u polju opažanja umetnost osetljivo, intuitivno i precizno prihvata kao izazove za eksperimente koje sprovodi u svom domenu delovanja, tako otkrivajući ili podrivajući naviknute, nametnute i očekivane poglede na ono što prepoznajemo i nazivamo "slikom stvarnosti".
U okviru permanentno istražujuće umetničke prakse, koja proističe iz intenzivnog bavljenja odnosa digitalnog i analognog prostora slike, Nemanja Lađić minucioznim i strpljivim strategijama digitalne manipulacije u mediju videa sprovodi eksperimente kojima provocira posmatrača kroz destabilizaciju kategorija prostora i vremena pokretne slike. Na izložbi Pod kontrolom predstavljene su tako tri video rada - tri video situacije koje statični, neutralni galerijski prostor transformišu u dinamična polja interakcije posmatračevog pogleda i pokreta razvijena iz potencijala koje u sebi nosi digitalizacija poznatih vizuelnih sadržaja. U svojoj težnji da beskonačnom fragmentacijom produže momenat trajanja statične slike (Mrtva priroda, 2011) ili uvedu narativne elemente u zaustavljeno kretanje prizora (Pećina, 2013), Lađićevi video radovi ističu tranzitorni karakter vremena i prostora jednog specifičnog momenta, tako ukazujući na nemogućnost apsolutne vizuelne reprodukcije realnosti. Slika - bilo ona analogna ili digitalna - uvek je iluzija koja svoju moć gradi na otvorenosti ka sopstvenim manipulacijama. Svestan njene prirode, Nemanja ide korak dalje i u video instalaciji Postavka sa ogledalom posmatrača stavlja u položaj u kome on/ona, očekujući susret sa video zapisom sopstvenog prisustva u prostoru, biva inkorporiran u digitalni prostor koji istovremeno sažima slike nekoliko različitih trenutaka iz prošlosti u aktuelnu "realnost".
Na granici između stvarnog i privida, postavljajući pitanje o mogućnostima opažanja i (re)produkcije slike, video situacije Nemanje Lađića sliku predstavljaju kao skupove sukcesivnih vremensko-prostornih pokreta i njihovih varijacija. Kao izazov pažljivom posmatraču ostaje da pokuša koliko je u stanju da raščlani ili razdvoji ove ograničavajuće kategorije sopstvene percepcije.

Ana Bogdanovic
Nemanja Ladjic, video rad Pecina
Kolaži su nastali subvertirajućom aproprijacijom i rekombinovanjem "slika" iz modnih časopisa i medicinskih knjiga. Reč je o konstruisanju veštačkih disiminacija i razlučenih razlika lepog i medicinskog tela u odnosu na masovnu proizvodnju i potrošnju oblika života. Ljudsko telo nije samo ljudsko telo, već ljudsko telo u višku rada (surplus efekat) koji pokazuje, mada ne govori, o oblicima života, udvajanjima oblika života od sopstvenog tela kao tela izgubljenog u nepreglednosti mnoštva. Takvi su i kolaži, sa retorikom afekta podignutom do bola, u kojima se suočavaju fotografije koje prikazuju tumore, dijagarme operacionih zahvata i efekte ukrašavanja, dekorisanja, estetizacije skupocenim nakitom i tkaninama. Umetnica se bavi paradigmama fikcije i iluzije koji su uključeni u svakodnevnu realnost kao uporišta realnog osećaja za odsustvo svakog osećaja. Obmana je u biti afekta zaziranja: "Rezultat su radovi koji deluju istovremeno privlačno i odbojno, nežno i opasno, prirodno i morbidno, otkrivajući sugestivnu i manipulativnu prirodu slika" (Z.Č), tj. udvajanja i ogledanja slika u kultnoj estetici morbidnih igračaka za potrošnju, razmenu i proizvodnju sopstva kao gledanog objekta.

Deo izložbeje postavkom razvijen do prezentacije objekata ili instaliranih komada po uzoru na logiku Kabineta kurioziteta. Izlagane su neizvesne i krnje kolekcije nakita, silikonskih dojki, kontraceptivnih pilula, antidepresiva, plastičnih dodataka kakvi su nokti i trepavice  itd. Pred gledaocima je mikromuzej u kome komadi postaju uzorci, a instalacije registri aparatusa estetizacije ili održavanja ili kontrole tela u disciplinarnom smislu potrošačke biopolitičke tehnike. Ali, tehnika je ovde uvek ipak tehnologija, masovnog zasipanja tela za koje nismo sigurni da li je njeno, ili je telo gledateljke/gledaoca ili odsutna arheologija odstranjenih subjekata.


FATALNA LEPOTA, ZDRAVLJE I DISCIPLINA
MESOŽDERSKE ORHIDEJE


Disciplinovano, nadzirano i kontrolisano TELO je izašlo iz artificijelnog pakla svakodnevice i pokazalo se u kritičnoj ali fatalnoj lepoti, zdravlju, bolesti i discipliniranosti hibridnih klizajućih društvenih oblika života koji se odigravaju  između javnog i privatnog prostora proizvodnje, razmene, potrošnje, ali i stvarnog i metaforičnog bola, uživanja, pristojnosti, saznatljivosti, nekazivosti,  provokativnosti ili lepe fatalne nakaznosti, odnosno, smislenosti i obesmišljenosti bivanja tu i sada u savremenosti - bivanja koje pokazuje umetnicu kao kamrada vremena (zeitgenössisch, comrade of time) između slika neposredne prošlosti i slika totalne atemporalnosti uključenih u protoke biomoći koja u telo ulazi kao artoovski duh posredstvom površine kože, pri čemu je koža alegorija opne, ekrana ili barijere između onog "u" i onog "izvan" naspram svakog uobičajenog očekivanja fleksibilnog reda i rada svojstvenog za života unutar kognitivnog kapitalizma kao uspona i kriza bioekonomije i biotela...
Da li je moguće napisati dovoljno dugačku i kriznu rečenicu koja bi sugerisala afektivnu auru novih radova Zorice Čolić postavljenih i pripremljenih za izložbu Mesožderska orhideja u galeriji Remont u Beogradu? Da li je moguće zahvatiti i interpretirati njenu sugestivnu postmedijsku mapu abjektnih (zazornih) događaja koje proizvodi metaforičnim slikama biopolitičkog nadzora, kontrole i nadasve strategijama bio-medicinsko-političkog disciplinovanja ljudskog tela u svakodnevnim praksama življenja, vaspitanja, medicine, medijske prezentnosti, odnosno, potrošnje beskrajnog vizuelnog sveta ponude reda, rada i smisla tela u savremenosti? 

Izložba  Mesožderska orhideja je instalacija koja obuhvata različite vizuelne realizacije - kolaže, redimejde, hibridne objekte, video ekranske prezentacije i zvučne događaje.


Šta se dešava sa konceptom kolaža kada se primeni na hibridizaciju medijskih prezentacija? Umetnica je ponudila složeni relacioni odnos medijskih prezentacija koje svojim suodnošenjem postaju postmedijska instalacija ili događaj. Medijske prezentacije su:
-    video rad: Sreća? Radije ne bih
-    zvučni rad izveden kao usporeni snimak čitanja afirmativnih izjava ("Ja zaslužujem sreću", "Ja jesam sreća", "Ja se sada prepuštam osećaju sreće") preuzetih sa interneta
-    aproprijacijski rad projektovan na TV ekranu sa isečkom iz Mihael Hanekeovog filma Sedimi kontinent.
Ovde je reč o režimu reprezentacionih medija koji kada se uvedu u polje kolažne instalacije čulnih afekata postaju osnova za postmedijsku hibridnu konstrukciju provokacije "čulne koncentracije" i "slojevitog odnosa sa pojavnošću i idejom".  Delo više nije u odnosu 1:1 već u odnosu 1:N.

Izložba u celini je dovedena do složenog postmedijskog sistema relacija regulacije i deregulacije čulno-semantičkih potencijalnosti koje u prostoru galerije zamenjuju aparatuse biopolitike i biomoći savremenog društva. Nije reč o ilustraciji zamisli biopolitike i biomoći, već njihovo regulisanje izlaskom iz zatvorenog medija u otvoreno polje mnogostrukih disiminacija odnosa koje su i te kako bitne za doživljaj singularnog jastva savremenog kognitivnog umetnika/umetnice tj. gledalaca.

Miško Šuvaković


Zorica Colic je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i magistrirala na School of Art and Design, Univerzitetu Alfred u SAD. Njena umetnička praksa obuhvata sredstva koja sežu od intervencija u javnim prostorima, preko instalacija, autonomnih skulptura, videa, teksta i neonskih znakova do neumetničkih materijala. Istražuje teme "zdravlja i blagostanja" savremenog sveta u psihološkom, mentalnom, političkom, ekonomskom itd. smislu, kao i aspekte moralne i političke (ne)odgovornosti. Radovi često suočavaju publiku sa neprijatnim ili zastrašujućim iskustvima koja su deo svakodnevnog života ali o kojima se radije ne govori.

Skorije samostalne izložbe: Interval, galerija Kulturnog centra Beograd (2012); GAP, Galerija Doma Omladine, Beograd (2009). Izbor grupnih izložbi: Asimetrična Evropa, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad (2012); Scenarios about Europe, Muzej savremene umetnosti u Lajpcigu (2012); Chopped and Streched, Drift Station Gallery, Linkoln, SAD (2011), Ja sam to što jesam, 25 Memorijal Nadežde Petrović, Čačak (2010), itd.

Ovogodisnji ziri ce u finalnom krugu ziriranja imati i gostujuceg clana Arona Levija, izvrsnog direktora i glavnog kustosa Slought fondacije iz Filadelfije.
Nagrada "Dimitrije Basicevic Mangelos" dodeljuje se za osoben i izvanredan visegodisnji umetnicki rad, koji podrazumeva zaokruzeno kriticko i estetsko promisljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.  Nagrada "Dimitrije Basicevic Mangelos" dodeljuje se pojedinacno u obliku godisnje nagrade za vizuelnu umetnost sa sestonedeljnim boravkom u umetnickom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) u Njujorku, SAD. Rezidencijalni boravak u Njujorku u prestiznom umetnickom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) traje sest nedelja i organizuje se u periodu izmedju 1. oktobra 2013. godine i 31. marta 2014. godine. Nagradjenom/oj umetniku/ci po povratku iz Njujorka bice organizovana samostalna izlozba u Beogradu.

Nagrada, koja nosi ime znacajnog umetnika, rodonacelnika konceptualne umetnicke prakse i istoricara umetnosti sa prostora bivse Jugoslavije Dimitrija Basicevica Mangelosa, ove godine ce biti dodeljena dvanaesti put, uz podrsku:  Fondacije za civilno drustvo (Foundation for a Civil Society), Fonda za medjusobno razumevanje (Trust for Mutual Understanding), Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.


Ana Nedeljkovic
Nemanja Ladic
Marko Markovic
Ana Krastic
Sasa Tkacenko
Finalisti:

Ana Krstic

Rodjena 1978. u Valjevu. 2009. diplomirala vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagala na vise grupnih i dve samostalne izlozbe u zemlji  i inostranstvu (Irska, Austrija, Grcka, Rumunija). Dobitnica nagrada "Vladeta Petric - vajar" i nagrade publike na 25. Memorijalu "Nadezda Petrovic", finalista nagrade "Dimitrije Basicevic Mangelos" za 2012. godinu.  Osnovu Aninog rada cini konceptualni pristup medijima u kojima se najcesce izrazava (instalacija, skulptura, perfromans, video) koriscenje,  kombinovanje, rekontekstualizovanje razlicitih sadrzaja i vizuelnih referenci od pop kulture do ovdasnjeg istorijskog nasledja.  Opserviranju i komentarisanju  fenomena i situacija  koje uticu na  i definisu svakodnevni zivot (kao neodvojivi deo  same kreativne prakse) prilazi sa idejom da ispituje pozicije i mogucnosti umetnosti u drustvu.
http://anakrstic.wordpress.com/  

Nemanja Ladjic

Rodjen 1984. godine u Beogradu. Zavrsio fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, vajarski odsek, klasa prof. Mrdjana Bajica, i Transmedia post-diplomske studije na Sint-Lukas univerzitetu u Briselu. Izlagao pet puta samostalno u Srbiji i ucestvovao na dvadesetak grupnih izlozbi u Srbiji, Italiji, Austriji i Belgiji. U studentskom periodu dobio nekoliko studentskih nagrada za skulpturu i kratke filmove. Radi instalacije i video radove koji su uglavnom inspirisani principima optike, realnog i imaginarnog prostora, ali i aktuelnim problemima digitalizacije, granicnim oblastima izmedju fizickog i digitalnog.
http://www.nemanjaladjic.com/


Marko Markovic

Rodjen  1984. godine u Beogradu. Studirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mrdjana Bajica. Bavi se medijem skulpture i crteza. Nema sajt.

Ana Nedeljkovic

Rodjena  1978. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umentosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo. Doktorirala je na istom fakultetu 2012. godine.  Bavi se crtezom, instalacijom, animiranim filmom  i edukacijom u oblasti savremene umetnosti. Za animirani film "Rabbitland" dobila je nagradu Kristalni medved na 63. Berlinskom filmskom festivalu.
www.ananedeljkovic.com;  www.rabbitland.info;  www.artedukacija.org


Sasa Tkacenko

Rodjen 1979. godine u Majdanpeku. Diplomirao je vajarstvo 2007. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a usavrsavao se na Letnjoj umetnickoj akademiji u Salcburgu. Osnivac je festivala "Sound&Visions" (2010) u Majdanpeku, gde radi i kao selektor programa vizuelnih intervencija. Zajedno sa grupom umetnika 2013. godine pokrece web platformu za savremenu umetnost Supervizuelna.com. Radovi Perfect ride i Higijena nalaze se u kolekcijama Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Telenor kolekciji savremene srpske umetnosti. Polazeci od vizuelnih manifestacija, simbola i predstava odredjenih pojava, koje tezi da razume i analizira, a koji su deo kolektivne percepcije i vizuelne kulture, Tkacenko metodom redukovanja formalnog jezika prevodi te fenomene na svedene slike, istovremeno se poigravajuci njihovim sadrzajem i zadatim znacenjima.
www.sasatkacenko.com
MANGELOS NAGRADA

Izložba finalista Nagrade Dimitrije Bašicevic Mangelos i proglašenje dobitnika/ce
POSLEDICE. MENJANJE KULTURNOG PEJZAZA 

Tendencije angazovane post-jugoslovenske savremene fotografije

Galerija Remont
Galerija Podroom, Kulturni centar Beograda
od 22. avgusta do 14. septembra 2013.


Domagoj Blazevic o Boris Cvjetanovic o Qenderse Deda o Andrej DJerkovic o Tomaz Gregoric o Majlinda Hoxha o Astrit Ismaili o Robert Jankuloski o Genc Kadriu o Amer Kapetanovic o Silvestar Kolbas o Srdjan Kovacevic o Borut Krajnc o Nenad Malesevic o Goran Micevski o Dusko Miljanic o Bojan Mrdjenovic o Paula Muhr o Oliver Musovik o Vigan Nimani o Ana Opalic o Lazar Pejovic o Darija Petkovic o Ivan Petrovic o Marija Mojca Pungercar o Vojo Radonjic o Jasenko Rasol o Bojan Salaj o Tarik Samarah o Mirjana Stojadinovic o Viktor Sekularac o Dejan Vekic o Sandra Vitaljic o Borko Vukosav o Milena Zaric o Ivan Zupanc o Antonio Zivkovic

Istrazivacki i kustoski projekat 'Posledice. Menjanje kulturnog pejzaza'  pokrenut je na inicijativu Centra za savremenu fotografiju Photon iz Ljubljane i realizovan je u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regije: Remont - nezavisna umetnicka asocijacija (Beograd), Collegium Artisticum (Sarajevo), Narodni muzej Crne Gore (Cetinje), Stacion - Centar za savremenu umetnost (Pristina), Savremena Hrvatska fotografija (Zagreb) i Film & Film (Pula). Prosireni kustoski i istrazivacki tim projekta cine: Miha Colner, Mirjana Dabovic, Albert Heta, Sasa Janjic, Ana Opalic, Vala Osmani, Zoran Petrovski, Dejan Sluga, Sandra Vitaljic i Branka Vujanovic.

Sandra Vitalic
Nenad Malesevic
Bojan Mrdjenovic
Projekat 'Posledice. Menjanje kulturnog pejzaza'  okuplja kljucne protagoniste iz podrucja angazovane savremene fotografije, aktivne na teritoriji bivse Jugoslavije, u periodu od 1991. do 2011. godine. 'Posledice. Menjanje kulturnog pejzaza'  istrazuje ulogu fotografije u pracenju, dokumentovanju i tumacenju socijalnih, ekonomskih, kulturnih i politickih promena koje su se dogodile na ovom podrucju u poslednje dve decenije. Te su promene ostavile neizbrisiv trag na stanje svesti stanovnika ovih zemalja uzrokujuci velike mentalne i fizicke posledice. Ratovi, razvoj trzisne ekonomije, raslojavanje drustva, rastuci konzumerizam, nove forme agresivnog marketinga i razliciti tipovi medijske kontrole i manipulacije, uspeli su potpuno promeniti socijalni i kulturni pejzaz cele regije. Iako se svaki od autora/ki bavi razlicitim segmentima tih promena, u zbiru tih radova moze se iscitati potreba za konacnim suocavanjem sa temama od kojih nase drustvo bezi, te da se ukaze na aktualne probleme i njihove uzroke.

Zahvaljujuci specificnom vremenskom rasponu, projekat suprostavlja umetnicke refleksije i izraze razlicitih generacija od kojih su neki iskusili zivot u razdoblju pre raspada zajednicke drzave dok su drugi stvarali iskljucivo u novom drustvenom kontekstu. Glavna pocetna tacka radova postavljenih na izlozbi je odnos starog i novog, zapis postepenih promena na pojedinom mestu i posledice ideologija na siri drustveni i fizicki pejzaz. U okviru izlozbe konceptualno dizajnirani narativi nadrastaju principe dokumentarne reportaze i, za razliku od senzacionalizma masovnih medija, istrazuju dogadjaje i situacije s odredjene distance. Njihova socijalna osetljivost ipak je vidljiva dok pricama s margine predstavljaju posledice sveobuhvatne drustvene tranzicije kao procesa koji je iz temelja promenio citavu regiju.
Projekat 'Posledice. Menjanje kulturnog pejzaza'  je podrzan od strane European Cultural Foundation (BIFC), lokalnih donatora i Comune di Pordenone - Italija. 

Vise informacija o projektu: http://aftermathsee.wordpress.com/

Milena MAksimovic
NEW WHITE CONTINENT

Tijana Lukovic

Izložba traje od 19. septembra do 11. oktobra 2013.

New White Continent je utopijski svet potpuno nezavisan u svojem neobičnom i nemogućem načinu preživljavanja i postojanja. On je metafora gubitka čiste i netaknute prirode kao glavnog razloga izmeštanja ili potpunog nestanka mnogih vrsta biljaka i životinja. Fiktivno postojanje ovog kontinenta evocira pravo stanje u svetu i kao takav izaziva posmatrača da razmisli o važnosti naše povezanosti i odnosa prema prirodi. On je jasna poruka o posledicama iracionalne manipulacije prirode i sveta u kom živimo. 

U galeriji će biti prestavljen deo instalacije ostvarene u okviru master projekta na Kraljevskoj Akademiji umetnosti (KASK) u Gentu (Belgija).Tijana Luković
Rođena  1986. godine u Užicu.  
2009. diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek  slikarstvo u klasi profesora Dušana Todorovića. 
2011. zavrsila Master studije na odseku slikarstvo u klasi profesora Gorana Despotovskog na Akademiji umetnosti u Novom Sadu
2012. zavrsila Master studije na crtanju, Kraljevska akademija lepih umetnosti, Gent/Belgija

www.tijanalukovic.com
TRACES je multimedijalni projekt kojem je ova izložba zaključni čin. Sam projekt osmišljen je kao performans, instalacija i izložba koja uspostavlja odnose tijela, grada, prirode, nomada, ljubavnika i umjetnika.

“Ako sudionici izložbe prihvate tragove, kao što i autorica nalaže, kao kodove u koje su upisane koordinate putovanja, gradova, tijela u prirodi, događaja, ljubavi, audio zapisa, slučajnih događaja, tada možemo smatrati da je Natasha ne samo podijelila svoje tragove s drugima, nego i uspjela u tome da svaki sudionik i gledatelj stvori vlastiti ritual stvarajući od svoje memorije svoj novi početak.”

Hrvoje Kolić, Dišpet


NATASHA KADIN (Split, 1979.) producentica, kustosica i autorica projekata. Završila je književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, Kulturni menadžment na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Projekt menadžment na Universite Lumiere Lyon II. u Lyonu. 
Trenutno radi na doktorskoj disertaciji “Ženski identiteti u djelima hrvatskih suvremenih umjetnica. Studija slučaja: Sanja Iveković”, pod mentorstvom dr. Miška Šuvakovića.
 Jedna je od osnivača i predsjednica međunarodno aktivne organizacije Mavena – 36 njezinih čuda. Autorica je, koatorica i producentica vise desetaka umjetničkih projekata. Kustosica je galerije Praktika u Splitu.

www.mavena.hr

http://vimeo.com/user6243763

TRAGOVI // TRACES

Natasha Kadin

TRAG je najmanja jedinica MEMorije
TRAG je kod u koji su upisane koordinate života
TRAGOVI su subjekti i objekti
TRAGOVI su otvoreni KODovi
TRAG je MEM
MEM je TRAG.
I BACI PIÙ DOLCI / NAJSLAĐI POLJUPCI / THE SWEETEST KISSES

GRAZIANO FOLATA 

8.11.do 16.11.

Kao dobitnik specijalne nagrade žirija COMBAT PRIZE 2013 (Livorno, Italija) italijanski umetnik Graziano Folata je ove jeseni gost Nezavisne umetničke asocijacije Remont. U okviru samostalne izložbe “I BACI PIÙ DOLCI / NAJSLAĐI POLJUPCI” Graziano Folata će u galeriji Remont predstaviti radove različitih medija nastale tokom dvomesečnog rezidens boravka u Beogradu.  
Beogradska publika imaće priliku da se upozna sa iskustvima i dosadašnjim radom ovog perspektivnog, mladog umetnika na razgovorima i druženjima koji će biti organizovani u Remontu.

http://www.premiocombat.it/en

During this autumn, as a winner of jury’s Special Prize / COMBAT PRIZE 2013 (Livorno, Italy) Italian artist Graziano Folata is a guest of Remont Independent Artistic Association. Within Graziano Folata’s solo show in Remont Gallery “I BACI PIÙ DOLCI / THE SWEETEST KISSES” there are going to be presented works created during his two months artist-in-residence stay in Belgrade. 
Belgrade public will have an opportunity to be introduced with experiences and previous work of this perspective, young artist on artist talks and gatherings which are going to be organized in Remont Association.

http://www.premiocombat.it/en
Graziano Folata (Rho , 1982). Lives and works in Milan. 
Personal show "Aqemini " With texts by Federico Ferrari , Giovanna and Marta Cereda Manzotti . Selected in the RawZone - Art Verona by Emma Zanella for the museum MAGA Gallarate (next) . 
Special mention in the sculpture Celeste Prize Group Exhibitions 2013 Beyond thought, fourteen research beyond the material , edited by A + B Contemporary Art , Palace of Guaineri Cossere , Brescia ; Combat Award , Special Jury Award , Artist Under 35 , Museum of Natural History, Livorno ; "Meeting / Incontre " Refectoire des Nonnes , Lyon , Open Studios , Arts Festival asylum White, Ameno , Novara ; RISS (E) , art project curated by Cecilia Guide , Ermanno Cristini , Alessandro Di Pietro . Ni 2012 Dieu , ni Maitre , edited by Andrea Burned , Massimodeluca Gallery , Mestre ; Intimacy image as a common space , in by Gianni Caravaggio and Via Farini staff , Viafarini , Milan ; Autonomy Workshop with artist Bernard Rudinger , Academy of Fine Arts of Brera, Milan / Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon (FR); Happy Days at Home Testori , edited by Giovanni Frangi and David shadows, House Testori , Novate Milanese ; Event Milan, curated by Caroline Corbetta , Viafarini Milan V.I.R. Viafarini -in-residence , curated by Simone Frangi , Viafarini , Milan.

izlzoba traje do 15. 11.
OTVORENA AURA GRADSKOG NOMADA

Ana Rodić

Galerija REMONT 30. novembar 2013. u 17 h

 
Nakon Berlina, Londona, Rima i Venecije nomadski projekat MOVE W I T H (OUT) – prevedeno KRETATI SE (IZ) SA zaustaviće se na Železnickoj stanici u Beogradu 30. novembra odakle će nastaviti utvrđenom rutom do Galerije Remont.

više informacija na >>>

HETEROTOPIJE

Siniša Radulović, Jovana Vujanović i Teodora Nikčević

Izložba traje do 19.11.2013. 


Na izložbi “Heterotopije” predstaviće se troje mladih crnogoskih umetnika: Siniša Radulović, Jovana Vujanović i Teodora Nikčević. 

Kustos izložbe je istoričarka umetnosti Ljiljana Karadžić. 

Prostorna instalacija “Onomatopeja” Siniše Radulovića i Jovane Vujanović je rad koji referira na našu svakodnevnu otuđenost i osećaj da pojedinac ne pripada niti snovima niti stvarnosti, već može pripadati jedino drugoj individui. Priroda postaje laž za kojom žudimo, o njoj maštamo jedino kroz imaginarne slike lepote i raskoši. U takvu laž želimo projektovati sami sebe. Instalacija napravljena od fotomontaža prirode i umetnika-partnera u kombinaciji sa ogledalima stvara iluziju beskraja. “Onomatopeja” od gledaoca zahteva percepcije iz ptičije perspektive, poput pogleda u zemlju ili nikad kristalno jasnog ogledanja u vodi. Kaskadno opadajući postamenti angažuju posetioca tako da on svoje telo prilagođava visini rada, kako bi se tek na najnižoj tački desilo jedinstvo aktera. Zvučnu instalaciju “Sidelines” Teodore Nikčević čine dve naizmenične melodije koje su puštene sa visoko postavljenih zvučnika na dva naspramna zida u izolovanoj prostoriji. Sa jednog zvučnika čuje se zvižduk koji se prostire kroz prostor, dok se sa drugog čuje uznemireno disanje. Ove dve melodije predstavljaju jedinstvo suprotnosti izmedju otvorenog prostora tamo i mentalnog prostora ovde.

Siniša Radulović je rođen 1983. u Podgorici. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju, gdje je i magistrirao 2008. Rezidencijalno je boravio u Berlinu, Njemačka; P:142 Artist in Residence, 2012. godine. Samostalne izložbe: 2009. Cabin fever, Galerija “Centar”, Podgorica; 2008. Cabin fever - Hermetika u prostoru i izrazu, Cetinje; 2006. Umetnički paviljon ULUCG, Podgorica. Izabrane međunarodne grupne izložbe: 2013. Bicephalous – Yugo art, Leksand Kulturhus, Švedska; Let’s Art, ULUCG, Umetnički paviljon, Podgorica, Crna Gora; 2012. Ukrštanja – Crnogorska savremena umetnost u XXI vijeku, Muzej savremene umjetnosti „Erarta“, Sankt Petersburg, Državni centar savremene umetnosti, Jekaterinburg, Rusija; Tag, Sarajevska zima, Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; 2010. Centro Periferia, Federculture - La Città dell’Acqua, Rim, Italija; 2007. Centre d’Art Contemporain, Pont Aven, Francunska.


Jovana Vujanović je rođena 1986. u Podgorici. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju 2011, studijski program grafika. Dobitnica je godišnje nagrade Fakulteta likovnih umetnosti Cetinje za slobodni crtež 2008. Rezidencijalno je boravila u Berlinu, Njemačka; P:142 Artist in Residence, 2012. Samostalno je izlagala u Centru savremene umjetnosti Crne Gore 2012. Izabrane grupne izložbe: Noć muzeja, Podgorica, Crna Gora, 2008; Međunarodna izložba plakata, Gradska Galerija, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2008; Edž - hibition Biljarda, Cetinje, Crna Gora 2010; Mješovito, Herceg Novi, Crna Gora, 2011; Prisutnosti – zone iluzije, Strazbur, Francuska 2012; XXXV Novembarski salon, Cetinje, Ex-ordinary (Sarajevo, Beograd, Podgorica…).


Teodora Nikčević je diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju 2009. Izlagala na brojnim međunarodnim izložbama, između ostalih, Ukrštanja – Crnogorska savremena umetnost u XXI vijeku, Muzej savremene umetnosti „Erarta“, Sankt Petersburg, Državni centar savremene umetnosti, Jekaterinburg, Rusija, 2012;  Inspired by the city, rezidencija CAOS, Terni, Errors Allowed, Bijenale mladih, Ankona, 2013. i Subjective maps/disappearances, Nacionalna galerija Island, Rejkjevik, 2013. Imala samostalnu izložbu Invisible u Centru savremene umetnosti Crne Gore 2011.

BALKAN(S) NOW

Yane Calovski, Nemanja Cvijanović, Ibro Hasanović, Astrit Ismaili, Alban Muja, 
Vladan Jeremić and Rena Rädle, Milica Tomić

Filmska i video projekcija 
Sreda  11. decembar 2013. godine 18 – 19.30 h
 
Kustoskinje:  Gülsen Bal and Marlene Rigler
 
Projekat je realizovan u saradnji sa Open Systems (Beč), Mestna galerija (Ljubljana) and Remont (Beograd)
 
Projekcija  video radova umetnika iz Srbije, Makedonije, Kosova, BiH i Hrvatske deo je projekta Balkan(s) Now  koji  ima za cilj da predstavi  i aktivno uključi  aktuelne umetničke  i kulturne prakse koje su zasnovane na samoosnaživanju, jakom  umrežavanju  širom regiona bivše Jugoslavije, proevropskom kontekstu, ali sa kritičkim stavom. Dinamične  i međusobno povezane scene predočavaju generaciju umetnika i kulturnih radnika, političke umetničke i kulturne prakse čiji kontekst nije više (post) ratna situacija, već aktuelni društveni izazovi koji se mogu naći širom Evrope: kako se nositi sa liberalnom ekonomijom? Kako se  pozicionirati  u oblasti međunarodne umetničke produkcije u vreme kada  javno finansiranje nestaje? Da li  je umetnost sredstvo koje može da govori o politici, i u kom obliku? Da li je samoorganizovanje ključ za umetničku i kreativnu nezavisnost?

Osim video projekcije Balkan(s)  Now je u periodu  od oktobra do decembra ove godine  u statusu seminara / radionice održan u Beču, Ljubljani i Beogradu.  Predstavljajući aktivnosti,  prakse i projekte,  učesnici panela, kustosi, umetnici, predstavnici galerija, institucija, nevladinih organizacija i kolektiva sa prostora bivše Jugoslavije u razgovorima sa kolegama i art profesionalcima  iz Nemačke i Austrije u diskusijama su se fokusirali  na pitanja prekograničnog umetničkog i institucionalnog umrežavanja, savremenih  umetničkih  praksi i politizacije civilnog društva,  strategija  samoobrazovanja i samoosnaživanja. Za januar 2014. godine planirano je objavljivanje publikacije Balkan(s) Now.

Project BALKAN(S) NOW je podržan od strane: Allianz Kulturstiftung / Allianz Cultural Foundation; Goethe-Institut, Ljubljana; bm:ukk; Austrian Cultural Forum, Ljubljana

Ibro Hasanovic, Study For An Applause, 2013.
BALKAN(S) NOW
 
Film and Video screening

Artists:  Yane Calovski, Nemanja Cvijanović, Ibro Hasanović, Astrit Ismaili, Alban Muja, Vladan Jeremić and Rena Rädle, Milica Tomić
 
Project Curators: Gülsen Bal and Marlene Rigler
 
The project is implemented in cooperation with Open Systems (Vienna), Mestna galerija (Ljubljana) and Remont (Belgrade)
 
Screening of a series of video works by artists from Serbia, Macedonia, Kosovo, Bosnia and Herzegovina and Croatia is part of a project BALKAN(S) NOW which aims to present and to actively engage with  current artistic and cultural practices that relies on on self-empowerment, strong networking across the region of the former Yugoslavia and a pro-European, yet critical attitude. Vivid and interconnected scenes show a generation of artists and cultural workers, political artistic and cultural practices whose backdrop is not the (post)war situation anymore, but those current social challenges that can be found all across Europe: how to deal with liberal economy? How to position oneself in the fields of international artistic production at a time when public funding is vanishing? Is art a means to speak out on politics, and in which formats? Is self-organization a key to artistic and creative independence?
 
BALKAN(S) NOW as in a status seminar/workshop took place in Vienna, Ljubljana and Belgrade at the duration of October to December 2013 besides video screenings. Presenting perspectives of their daily practices/activities curators, artists, representatives of galleries, institutions, NGOs, collectives from former Yugoslavia in discussions with colleagues and art professionals from Germany and Austria were focusing on the issues of cross-border artistic and institutional networking, contemporary artistic practice and politisation of civil society, strategies of self-education and self-empowerment. January 2014 is scheduled for publishing Reader: BALKAN(S) NOW. 

Project BALKAN(S) NOW is supported by:  Allianz Kulturstiftung / Allianz Cultural Foundation; Goethe-Institut, Ljubljana; bm:ukk; Austrian Cultural Forum, Ljubljana
Ibro Hasanović, Study For An Applause, 2013. Ljubaznošću umetnika i Gandy gallery, Bratislava.
PROGRAM GALERIJE REMONT U 2013. GODINI
Saša Tkačenko: Mangelos iskustvo

prezentacija 

Dobitnik nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2013. godinu Saša Tkačenko boravio je u periodu od 1. septembra do 15. oktobra u International Studios and Curatorial Program (ISCP) u Njujorku. Na prezentaciji u Remontu, uz bogatu fotodokumentaciju, Saša će govoriti o svojim iskustvima boravka u ISCP-u, kao i o utiscima o njujorškoj art sceni.  

Nagrada Dimitrije Bašičević Mangelos je osnovana 2002. godine od strane Centra za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for a Civil Society (FCS) iz Njujorka, kao deo projekta Young Visual Artists Awards (YVAA) sa idejom uspostavljanja godišnje nagrade koja za cilj ima da omogući jednom mladom umetniku/ci iz Srbije rezidencijalni boravak u Americi.  Nagrada se sastoji od rezidencijalnog boravka u Njujorku u trajanju od šest nedelja, u International Studio and Curatorial Program (ISCP) koji predstavlja jedan od najznačajnijih programa za mlade umetnike i umetnice danas. Program boravka uključuje i posete brojnim galerijama, muzejima kao i upoznavanje sa predstavnicima i predstavnicama njujorške umetničke scene. Nagrada nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa. 

Saša Tkačenko (1979) diplomirao je vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu nakon čega se usavršavao na Letnjoj umetničkoj akademiji u Salcburgu. Njegova umetnička praksa razvija se iz konstantnog dijaloga između ličnih nedoumica i društvenih fenomena koji utiču ili se emituju u lokalnom i globalnom okruženju u kome egzistira. Polazeći od vizuelnih manifestacija, simbola i predstava određenih pojava, koje teži da razume i analizira, a koji su deo kolektivne percepcije i vizuelne kulture, Tkačenko metodom redukovanja formalnog jezika prevodi te fenomene na svedene slike, istovremeno se poigravajući njihovim sadržajem i zadatim značenjima. Njegovi radovi nalaze se u kolekcijama Muzeja savremene umetnostu u Beogradu i Telenor kolekciji savremene srpske umetnosti. Od 2007. godine aktivno izlaže u zemlji i inostranstvu.

www.sasatkacenko.com

2001 - 2011            2012            2013            2014            2015            2016            2017
ARHIVA DEŠAVANJA I IZLOŽBI U GALERIJI REMONT