10 GODINA MUZEJA DETINJSTVA

Vladimir i Milica Perić

Otvaranje četvrtak 21. januara od 19h
Muzej detinjstva se sistematizovano stvara već jednu deceniju. Projekat Vladimira Perića, kome se potom pridružila i Milica Stojanov, od 2006. se razvija kao pasionirana kolekcionarska i umetnička praksa usmerena na predmete detinjstva, a kao „imaginarni muzej bez zidova“ 2016. ušao je u svoju desetogodišnjicu. Iako zamišljen kao još jedan desetogodišnji projekat nakon Perićeve prethodne dve desetogodišnje stvaralačke faze (Talent, Talent Factory), Muzej detinjstva bi i nakon predviđenog kraja, mogao biti nastavljen kao osoben koncept autorskog muzeja, unutar koga detinjstvo predstavlja kaleidoskopnu mapu tema i materijala i neiscrpan rudnik za istraživanje i stvaralaštvo.

Sakupljeni predmeti Muzeja detinjstva za nas su relevantni kao umetnički materijal koji nosi adekvatna estetska svojstva, ali i kao materijal koji je kroz svoj put od proizvodnje do odbačenosti, sažeo u sebi otvorenu slagalicu činjenica i bajki, na čijem prisustvu i odsustvu počiva pisanje i prepravljanje istorije. Ta slagalica je svakako zaturena u onoj pregradi pojedinca/društva iz koje se svesno ili ne, gradi i preispituje vlastiti identitet. 

Biti u Muzeju detinjstva, i biti okružen stotinama iskorišćenih omota od čokolada, kantica od marmelada, sapuna i krema, knjiga, dečjih alata, albuma, sličica, hiljadama tuđih igračaka, fotografija i razglednica iz raznih epoha, podrazumeva istovremeno uzbuđenje, osećanje prenatrpanosti, frustracije, ali pre svega radosti što smo u prilici da sve te skrajnute priče otkrijemo, sačuvamo i u njima pronađemo delić vlastitih uspomena i emocija. Obimnost kolekcije Muzeja detinjstva, njen stalan rast i usložnjavanje, primorali su nas na uvođenje sistematizacije, nalik podelama kakve se mogu naći u muzejskim institucionalnim zbirkama. Iako sa ambicijom da kroz kolekciju pružimo holistički pregled detinjstva - što je istinski istraživački poduhvat koji obuhvata analize detinjstva sa pozicija antroplogije, sociologije, etnografije, istorije, najpre nam je bilo važno da otvorimo police i fioke koje će ujediniti predmete iz različitih istorija, međusobno povezanih originalnim kontekstom ili našom interpretacijom, i da potom takav aranžman koristimo kao podsetnik prilikom potrage za predmetima, kao i prilikom razmišljanja o njihovoj sadašnjoj upotrebi. 

Iz ovog istovremeno organizovanog i haotičnog mikrokosmosa dokumenata crpimo ideje, kontekst i materijal za stvaralaštvo koje predstavlja konstantan fluks između istorijskog čitanja/arhiviranja, i sa druge strane – umetničke palingeneze koja razbacane istorijske fragmente spaja u vizuelne celine izmišljanja, provokacija, ličnih emocija i sećanja u odnosu na kontekst stalnih promena. Sakupljen materijal se unutar umetničkih radova transformiše u domišljate i personalizovane manipulacije slikama detinjstva i elementima specifičnog sociokulturnog prostora unutar koga se to detinjstvo odvijalo. Poroznu granicu između reda i haosa, realnosti i fikcije, rado pomeramo do linija potpune sinteze umetničkog i svedočanstvenog. Pa će tako na dovoljnoj distanci tih polova, gumeni Miki Maus biti dokument za istraživanje društvene istorije 60ih, 70ih i 80ih godina 20. veka, perioda industrijalizacije i društvenih promena pod uticajem političkih veza i odnosa moćnih država. Svaki od Mikija Mausa će biti priča o njegovom prethodnom vlasniku, a za mnoge i jedinstven dokument prekinute nevinosti detinjstva i raspadnute slagalice. Na dovoljnoj distanci opet, svaki od njih će biti istovetan element u harmoničnoj, razigranoj mustri za tapet nove dečje sobe.  
Gumeni Miki Maus, artikal 155 je igračka proizvedena u jugoslovenskoj fabrici Biserka (tvornica dječjih igračaka, lopti i društvenih igara), Zagreb, koja je počela sa radom 1956. godine. Imala je zvaničnu licencu kompanije Volt Dizni za proizvodnju igračaka koje nose lik Diznijevih junaka. U masovnoj proizvodnji ove fabrike proizvedeno je preko sedam stotina pedeset različitih tipova igračaka, od toga gotovo stotinu modela Diznijevih junaka. Stotine hiljada njih bili su intimni pratioci detinjstava 60, 70, 80ih godina. Veliki broj je potom iz raznih razloga dospeo na buvlje pijace. A hiljade njih je odatle prešlo u Muzej detinjstva, akumulacijom koja traje više od decenije. 
Bez mogućnosti da se napravi pregled sadržaja čitave kolekcije i umetničkog opusa Muzeja detinjstva, u Remont galeriji će se desetogodišnjica Muzeja obeležiti multimedijalnom izložbom radova koji su u relaciji sa gumenom igračkom Mikija Mausa. Predmeti kolekcije i arhivska građa, instalacije i foto dokumentacija izložbenog istorijata koji se odnosi na instalaciju sa Mikijima, sažeto će predstaviti koncept Muzeja detinjstva kao heterogene fuzije kolekcionarske strasti, istorijskog razmišljanja na temu predmeta kao dokumenta i potom njegove upotrebe u umetničkom radu gde su se zvanična, zaboravljena i izmišljena istorija našle u polifonoj sintezi. 

Milica (Stojanov) Perić

Marko Marković: Mangelos iskustvo

prezentacija sreda 3.2.2016. u 18h
 
Prošlogodišnji dobitnik nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos Marko Marković boravio je u periodu oktobar-novembar u Residency Unlimited u Njujorku. Prezentaciju u galeriji Remont Marko će započeti svojevrsnim performativnim činom čitanja prevoda eseja “Why Art? The Primacy of Audience” pisca i teoretičara Suhail-a Malik-a. U drugom delu prezentacije  biće reči o Markovim iskustvima  boravka u RU, utiscima o njujorškoj umetničkoj sceni, galerijama, muzejima,  izložbama koje je tom prilikom posetio. 


detaljnije >>>
Galerija SKC Kragujevac predstavlja

Izložba REstruktura - Od centra ka centru

Autori: Draga Jovanović, Uroš Pavlović, Vladimir Ranković, Vesna Ilić Darijević, Milica Antonijević i Ivan Arsenijević

Izložba najnovije produkcije umetnika koji žive i rade u centralnoj Srbiji je prva izložba koja se realizuje u okviru  projekta  REstruktura - Od Centra ka Centru (Studentskog kulturnog centra Kragujevac, Kulturnog centra Požega i Remont asocijacije). Projekat je nastao iz potrebe da se redefinišu, restruktuiraju pozicije savremenog umetničkog stvaralaštva koje nastaje van Beograda sa namerom da se ukaže na činjenicu da sam kvalitet i inovativnost nisu označeni geografskim područjem, ali da svakako postoji hendikep, odnosno, niz problema u plasiranju i vidljivosti savremene umetničke prakse koja nastaje van najvećeg kulturnog središta. 

U selekciji Galerije SKC iz Kragujevca promovišu se i mapiraju tekuće tendencije i primeri savremenog umetničkog stvaralaštva u Srbiji i užeg regiona. Izborom recentnih radova umetnika iz Kragujevca, Kraljeva, Čačka i Požege preispituju se odnosi nastali na liniji umetnik-centar-periferija ali i skreće se pažnja ka uočavanju i afirmisanju stvaralačkih praksi koje egzistiraju  izvan Centra. 

Na izložbi u Remontu predstavljaju se radovi Drage Jovanović i Vesne Ilić Darijević iz Čačka, Uroša Pavlovića iz Požege, Milice Antonijević iz Kraljeva,  Vladimira Rankovića i Ivana Arsenijevića iz Kragujevca. 
Zastupljeni autori pripadaju mahom mlađoj generaciji umetnika koja je nakon školovanja u većim centrima život i rad nastavila u svojim matičnim sredinama.  

Vesna Ilić Darijević u radu pod nazivom Energizovana polja stadiona, stadioni kao dekoracija, ljuska, kora bavi se značajnom sociološkom temom stadiona i mase - čija se energija u našoj društvenoj stvarosti koristi kao značajan generator za mržnju i homofobiju. Ovim radom Vesna kritički sagledava odnos pojedinca u gomili i različitih mehanizama njegovim upravljanjem, promišljajući time našu širu društvenu realnost.
Fragmenti  Vladimira Rankovića, otvaraju polje privatnog sećanja, karaktera, kroz autentične, objektivne slike intimnih prostora, posmatraču nude poniranje u neko vreme - kroz spektar emotivnih i familijarnih relacija, stvarajući fragmente prisećanja na neke lične bivše-sadašnje prostore. 

Draga Jovanović, kratkim eksperimentalnim video radom Ovde gde uvek pirka umirujući vetar istražuje podsvesni i nesvesni deo naše ličnosti, problematizujući mnogobrojne strahove i norme, od socijalnih, etičkih, političkih, religijskih i kulturalnih, kojima je savremeni čovek opterećen, pritisnut.

Rad Aqua permanens, Milice Antonijević, poliptih promenljivih dimenzija, kružnih formi, fragmentarno uvezanih, prikazuju moćnu simboliku vode kao pulisrajućeg elementa života. Povezivanje prepoznatljivih motiva silueta ronilaca i stilizovanih predstava biološkog mikro života tvori jasnu vezu između primarne materije i savremenog čoveka, nudeći posmatraču i mnogostruke putanje čitanja različitih refleksija autorkinih unutrašnjih putovanja. 

Uroš Pavlović, koristeći Internet (kao i u prethodnom radu - Berza podataka) kao izvorište za svoja vizuelna istraživanja, intuitivnim odabirom segmenata grafičkih motiva preuzetih sa interneta, kreira Fragmente dosade, minimalističke estetske grafizme, jednostavne kompozicije, čijom se reinterpretacijom, zapravo poigrava našom percepcijom u prezasićenom medijskom dobu.

Radovi Ivana Arsenijevića iz serije Tiha mesta, artikulišu njegovo ispitivanje prostora, kroz isečke svakodnevice, snažno i sugestivno deluju upravo odsustvom događaja, nudeći se posmatraču kao mesta jednostavnosti, kontemplacije, bega od nametnutog savremenog načina života.

Izložbom se skreće pažnja na autore koji zaslužuju ali često izostaju iz pregleda tekućih savremenih umetničkih praksi u Srbiji i koji nemaju dovoljno mogućnosti da svoje recentno stvaralaštvo predstave javnosti spremnoj da prihvati i razume nove tendencije. Konstantno preispitivanje ovih autora (koji stvaraju u sredinama okoštalim u okvirima prevaziđenog), da li ima smisla nastaviti dalje, raditi u lokalu, odustati ili otići u još veću neizvesnost, zapravo je poziv Centru za otvaranje polja kvalitetnijeg dijaloga i komunikacije svih aktera  na savremenoj sceni.


Ivan Arsenijević

J E A N
Jelene Nikolić

(90 digitalnih printova + 2 videa)

25.2. – 11.3.2016.


Jelena Nikolić  je mlada umetnica čiji se rad fokusira na analizu medijskih slika popularne kulture; u istovreme uzroka i posledice globalnog osećaja neslobode. Različitim postupcima Jelena rekontekstualizije medijske sadržaje otkrivajući slojeve paradoksa, bizarnosti i subliminalnih poruka.

Idol je društvena konstrukcija potrebna radi projekcije moralnih načela, frustracija i ciljeva.
On ispunjava voajerističke, sadističke i mazohističke potrebe mase, koja stvaranjem stiče I pravo na
uništenje. Idol time gubi svoju intimu, što transparentno ukazuje na nepostojanje posebnosti kao takve. Tolerancija kolektiva ogleda se u slobodnom izboru između ustanovljenih kodeksa ponašanja; u suprotnom posledica je osuđivanje, u kome je grupa najsložnija.
Figura predstavljena u radu može biti bilo ko, ili svako.
(Jelena Nikolić o svom radu)


Jelena Nikolić 2014. završava Master studije na Fakultetu likovnih umetnosti, smer Transmedijska istraživanja. Dobitnica je nagrade za Osobenu kreativnu inovaciju iz fonda Miloš Bajić, 2013. godine. Izlagala je na jednoj samostalnoj i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Živi i radi u Beogradu.

Ars Combinatoria kao metod vizuelne spekulacije
Danja Tekić

Doktorski umetnički projekat Danje Tekić biće predstavljen u ponedeljak, 14. marta u dve beogradske galerije

od 19 časova u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti (Knez Mihailova 53)
od 20 časova u galeriji Remont (Maršala Birjuzova 7)


Doktorski umetnički projekat Ars Combinatoria kao metod vizuelne spekulacije bavi se  aktuelizacijom teorija strukturalizma i poststrukturalizma kroz savremenu umetnost, kao i  istraživanjem granica grafičkog medija. Cilj projekta jeste da se višedelnom multimedijalnom postavkom i pisanom eksplikacijom istakne, analizira i ilustruje ideja nastanka likovnog dela kao posledice primene određenih matematičkih, lingvističkih i semiotičkih pravila što za posledicu ima i preispitivanje tradicionalnog principa prezentovanja i percepcije grafičkog lista/otiska i grafike kao medija uopšte. Projekat se sastoji od (mobilnih) grafičkih struktura velikog formata koje će biti predstavljene u Galeriji FLU (Knez Mihailova 53) i u Galeriji Remont (Maršala Birjuzova 7) od 14. marta 2016. godine.
Grafički listovi predstavljaju elemente struktura koji grade ekonomične, pravilne (simetrične) i jednostavne geometrijske forme velikih dimenzija. Svaki grafički list je šifrovan i predstavlja zasebnu celinu koja je likovno samodovoljna i može se sama izlagati. Međutim, ukoliko je postavljen na odgovarajuće mesto u datoj shemi, on čini deo jasne rasterske strukture zasnovane na linijskoj uzastopnosti koja ima svoj tok i pravac kretanja. Raster shema definiše strukturalni prostor (trans)formacije vizuelne progresije i naglašava njena nemimetička svojstva. Konstrukcija vizuelne strukture predstavlja metajezički uzorak koji ukazuje na princip njenog građenja i na formalna sintaksička pravila uređenja odnosa vizuelnih elemenata u samoj strukturi – struktura postaje artefakt koji nastaje variranjem, permutovanjem i izvođenjem strukture iz vizuelne strukture. 
Danja Tekić  (1989. Beograd) završila je osnovne i master akademske studije na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na istom fakultetu.
Tokom 2012-2013. godine bila je angažovana kao demonstrator u litografskoj radionici na Grafičkom odseku FLU. Samostalno je izlagala četiri puta (Beograd, Kraljevo) i učestvovala na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Italija, Poljska, Nemačka, Holandija, Velika Britanija, Portugal, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Egipat, Kina). Dobitnica je nagrade Marko Krsmanović – za inovativni pristup grafici, Fakultet likovnih umetnosti (2012), kao i Nagrade Fakulteta likovnih umetnosti za grafiku (2011).
Član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) od 2014. godine.  

Izlozba traje do 1.4.2016.

PROGRAM GALERIJE REMONT U 2016. GODINI
From Diaspora to Diversities
Mladen Bundalo, Adrijana Gvozdenović, Jamesdin, Vahida Ramujkić

Prva izložba obuhvata segmente produkcija četvoro umetnika/ca (Mladen Bundalo, Adrijana Gvozdenović, Aleksandar Jestrović Jamesdin, Vahida Ramujkić) koji se u različitim autorskim pristupima, poetikama i fokusima istraživanja bave ličnim iskustvima, promišljajući pritom čitav niz tema koje se tiču šire slike i kompleksnosti statusa i pozicija dijasporskih zajednica, grupa ili pojedinaca/nomada u procesima adaptacije, identifikacije, razumevanja i integracija u nove društvene situacije i ambijente. Interpretirani kroz crtež, tekstualne beleške, vez, video i fotografski zapis, mape, dijagrame, slike/objekte problemski sadržaji izloženih radova dokumentuju, komentarišu analiziraju i otvaraju brojna pitanja o stalnim i kratkotrajnim  izmeštanjima i kretanjima van zemlje porekla: o percepciji i recepciji “drugog” i “različitog”, o stereotipima, o domu i pripadanju, o putovanjima,  socio-kulturnoj problematici integracija, egizstenciji i rutini svakodnevice u novim sredinama, o identitetskim tranzicijama…
O Projektu

Važan aspekt u razmatranju svake priče o dijaspori ostaju masovne ili individualne migracije ljudi. One mogu biti složene i bolne kada su prinudne, uzrokovane ratom, političkim neizvestnostima ili ekonomskim nestabilnostima, čega smo bili svedoci i na ovim prostorima ali se  i danas suočavamo sa aktuelnom migrantskom i izbegličkom krizom u Evropi. Drugi razlozi (i)migriranja i izmeštanja neretko su aspiracije pojedinca za novim profesionalnim usavršavanjima i sticanjem znanja (ne više samo u zemljama zapada), kao i želje da se u dužim boravcima ili kraćim i frekventnim geografskim dislociranjima otkrivaju i neposredno dožive ponekad potpuno različita društvena i kulturna okruženja. Ciklus izložbi u okviru regionalnog projekta "From diaspora to diversities" ima za cilj da kroz  umetničke produkcije i prakse autora/ki različitih generacija rasvetle neke od tema i pitanja vezanih za fenomen dijaspore u savremenim kontekstima. Promišljajući sam pojam izvan dominantnih etnocentričnih i etničkih definicija,  u fokusu se tako nalazi širok spektar iskustava privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina odnosno života i/ili rada "negde napolju".  Redefinisanje termina i koncepta dijaspore je već neko vreme u žiži teorijskih debata. Diskusije su posebno inicirane novim konstelacijama globalnih društveno-političkih, tehnoloških, komunikacionih tokova i kretanja, povećane internacionalne mobilnosti ili recimo poslednje dve decenije sve prisutnijeg i intenzivnijeg kulturnog nomadizma razvijanog kroz hiperprodukciju međunarodnih događaja i rezidencija za umetnike i kulturne radnike širom sveta. Kakva su iskustva u  svakodnevnom i profesionalnom životu, koji su sve izazovi u prilagođavanjima i interakcijama sa specifičnostima  drugih/nematičnih sredina polazna su pitanja u projektnim istraživanjima različitih vidova dijasporske egzistencije i povoda migracionih kretanja aktera međunarodne umetničke i kulturne scene poreklom sa Zapadnog Balkana. Na izložbama će biti  predstavljeni umetnici/ce  koji su druga generacija dijaspore, umetnici/ce koji trenutno žive i rade u inostranstvu, kao i autori/ke koji transnacionalnu mobilnost, česte i privremene  boravke u različitim geografskim, kulturnim, društvenim kontekstima značajno integrišu u svoju umetničku praksu. 
Mladen Bundalo (1986, Prijedor) radi kao konceptualni i video umetnik. U svojim radovima najčešće se bavi pitanjima emocionalnih i društevnih implikacija imigrantske pozicije. Učestvovao je na preko 80 internacionalnih izložbi, razgovora, festivala kao i na rezidencijalnim programima za umetnike. Koautor je knjige “(R) evolucija izlagačkih modela” - studija uticaja internet tehnologije na aktuelni diskurs u umetnosti i kulturi, a kurirao je i dvanaest  međunarodnih umetničkih projekata. Dobitnik je nekoliko nagrada za rad u oblasti savremene umetnosti. 
www.mladenbundalo.com  

Adrijana Gvozdenović (1986, Crna Gora) završila je specijalističke studije 2010.godine (Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju), a 2015. i post magistarske studije istraživanja u umjetnosti i dizajnu (Masters of research in Art & Design, St Lucas University College Antwerp)  nakon dvogodišnjih master studija u Briselu ( MA, Luca-School of Arts Brussels). U međuvremenu je izlagala radove i učestvovala u rezidencijalnim programima. Trenutno radi i živi u Sao Paulu, Brazil. Adrijana se bavi potencijalom onoga što se čini uobičajeno, u većini slučaja kroz samoanalizu. Kao ishod, njeni radovi ukazuju na mehanizme svakodnevice koji se reflektuju na profesiju i bavljenje umetnošću. Od 2012. godine, Adrijana živi i radi van Crne Gore, gradeći iskustvo kulturnog radnika-imigranta. Iz te pozicije, nastaju belešške, radovi i dugotrajni projekti, koji se bave jezikom i prevodom, nacionalnim prestavljanjem (reprezentacijom?) i podelama rada u umjetničkim sistemima.  Njeni radovi često nisu fiksirani u određenom mediju, već se transformišu u  zavisnosti od izložbenog prostora ili specifičnosti situacije prezentacije projekta. 
www.gadi.me

Aleksandar Jestrović ili Jamesdin (1972,  Zagreb, SFRJ),  diplomirao je na Slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, 2000. godine u klasi profesora Čedomira Vasića, a 2016. završava master studije na institutu  „Art in Context“ UDK Berlin. Za svoj rad nagrađivan je nagradom fondacije Veličković za crtež, nagradom Kulturnog centra Beograda na Oktobarskom salonu i nagradom za slikarstvo Rista i Beta Vukanović Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Osim slikarstva, multimedijalnih instalacija bavi se i basketom. Nije osuđivan, služio vojsku, oženjen. Živi i radi u Berlinu i Beogradu. 
http://jamesdin.wordpress.com/

Vahida Ramujkić rođena u Beogradu (Jugoslavija) gde prima formalnu umetničku univerzitetsku edukaciju, a zatim odlazi u Barselonu gde će kroz direktan rad na terenu u okviru kolektiva Rotor koji osniva zajedno sa Laiom Sadurni 2001, većinu toga morati da oduči.  Barselonsko naselje Poblenou, tokom 4/5 godina intenzivne aktivnosti Rotora, postaje poligon za igru i istraživanje globalnih svetskih procesa, testiranje i uvežbavanje novih metodologija baziranih na ličnom iskustvu, intuitivnosti i improvizaciji. Rotor ujedno deluje na ulici u sadejstvu sa lokalnim zajednicama i aktivističkim pokretima, ali i prikazuje radove u muzejima, kulturnim centrima, galerijama, itd. Povratkom u Beograd, 2007/8 (Srbija) težište u njenom radu prebacuje se na teme koje se odnose na mehanizme uposlene u generisanje kolektivnih identiteta i naročito mogućnosti naracije zajedničkih istorija (kako nezvaničnih, tako i zvaničnih) kao alatki političke i društvene subjektivizacije.  Izlagala je na preko 50 izložbi u zemlji i inostranstvu, a dobitnica je glavne nagrade 52. Oktobarskog salona za rad Istorije u raspravi. 
www.irational.org/cgi-bin/vahida/projects/index.pl
“Modularna realnost”
Slavice Panić

Otvaranje izložbe ponedeljak, 25.4. u 19h 

Radovi Slavice Panić u "Remont"-u, imaju za polazište imaginativno promišljanje simbolike meteora, koje se dalje prelama na celokupan biljni svet, reljef i svemir. Meteori figuriraju kao portal, podsećajući svojom simbolikom na nove i drugačije prostorno-vremenske dimenzije, ali i na to da je realnost slojevito i procesualno tkanje u kome čovek i ljudsko iskustvo nisu jedini i centralni činilac života. 

Na izložbi će biti zastupljeni digitalni printovi, pop-up knjige, objekti i gifovi koji zajedno mogu funkcionisati kao prostorna instalacija. Umetnička praksa Slavice Panić bavi se pitanjima javnog/privatnog prostora, digitalne/analogne razmene i posredovane realnosti. Ideja ‘prostora’ jeste centralna i nosi složene i slojevite karakterisitike, koje često nije moguće taktilno iskusiti niti vezati za jedno konkretno mesto-vreme. Važna karakteristika većine vizuelnih sadržaja koje Slavica kreira je modularnost - bazu sačinjava primarni oblik, koji se potom umnožava i postaje podložan kombinovanjima, upućujući na to da je svaki objekat uvek u menjanju i živ. Medij koji je izabrala za pojedine radove ima osnovu u pop-up knjigama, koje su inicijalno bile namenjene odraslima i izučavanju nauke, a čiji se naizgled jednostavan mehanizam otvaranja re-aktivira kao sredstvo kojim se kompresuje prostor, a objekti čine laganima i lako prenosivima.

Izlozba traje do 29.4.2016.

Slavica Panić je multimedijska umetnica koja trenutno živi i radi u Torontu. Akademiju Likovnih Umetnosti završila je u Beogradu 2001, gde je i magistrirala 2004. godine. MFA studije završila je 2008. na Univerzitetu Western u Londonu (Kanada). Njena umetnička praksa obuhvata objekte, instalacije, fotografiju i video.

www.slavicapanic.com 


VOLIM JE, NE VOLIM JE
Valentina Brković i Sandra Stojanović 

Projekat “Volim je, ne volim je” nastao je promišljanjem odnosa i kontradikcija u procesu izgradnje ličnog i nacionalnog identiteta. Polazeći od potpunog nerazumevanja i odsustva identifikacije sa pojmom nacije, autorke stvaraju kolekcije memorabilija, označitelja i upotrebnih predmeta na koje je apliciran motiv srpske zastave, a fotografijama dokumentuju pojedince u odevnim kombinacijama sa istim motivom od 2014. godine. Fokus ove akumulacije je sagledavanje fenomena omasovljenosti proizvodnje i komodifikacije predmeta sa estetikom srpske zastave u svakodnevnom životu koji sadrži paradoks u okviru kog se apstraktno osećanje nacionalne pripadnosti materijalizuje i posledično banalizuje i sublimira. 

Iako komercijalna primena motiva zastave na upotrebne i druge predmete nije nova industrija niti isključivo svojstvena domaćem tržištu, ona ima dodatan nivo čitanja posmatrana u relaciji sa političkim prevratima 90tih godina. U post¬jugoslovenskom kontekstu naglašenih težnji za nedvosmislenim definisanjem nacionalnih identiteta bivših članica SFRJ, princip nošenja i isticanja nacionalnih simbola naizgled jasno podržava nacionalističku političku proliferaciju. Međutim, velikom dostupnošću i upotrebom ovakvih predmeta na ulicama, događajima i u domovima briše se granica između svesne političke poruke i opšteg mesta. Drugim rečima, usled brojnosti onih koji biraju da se označe ili koriste predmete ukrašene nacionalnim simbolom, ovaj gest postaje gotovo nevidljiv kao politička poruka;¬ manje ideološko pozicioniranje, više modna ili life style odluka. Neminovno je da svi koji učestvuju u proizvodnji i konzumaciji predmeta sa motivom srpske zastave aktivno podrivaju njen simbolički potencijal i deradikalizuju nacionalističku poruku na nivou pojedinca. Da li svi oni osećaju povezanost i identifikaciju sa konstruktom Srbije? Kakvu ulogu imaju predmeti, od kojih neki krajnje neočekivani poput donjeg veša, odeće za bebe, igračaka za seks, veštačkih noktiju itd. u reprodukovanju i afirmaciji ‘uzvišenog’ osećanja nacionalne pripadnosti i potrebi za konstantnim potvrđivanjem nacionalnog identiteta, i prema kome? Kakvu, ako uopšte, reakciju proizvodi označavanje srpskom zastavom kod okoline? 

Postavka “Volim je, ne volim je” ne predstavlja vrednosti sud već situaciju u kojoj je moguće preispitati sopstveni odnos i predrasude prema pojmu (nacionalnog) identiteta. 

---
Sandra Stojanović 
sandra-stojanovic.tumblr.com

Rođena 1988. godine. 2012. godine završila master studije na odseku Slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a 2013. godine bilingvalni master kurs Kulturna politika i menadžment na Lumiere 2 fakultetu u Lionu i Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Iste godine, stažirala u Ministarstvu kulture Srbije pri odeljku za vizuelnu umetnost. Od 2013. do 2015. godine je bila član Nezaviske umetničke asocijacije Treći Beograd, u kojoj je uređivala godišnju publikaciju za 2013. godinu, organizovala događaje poput ArtSample razgovora za umetnicima i edukativno produkcionogo projekta Nova kolekcija. Izlagala na preko 20 grupnih i 2 samostalne izložbe

Valentina Brković 
behance.com/valentinabrkovic

Rođena 1991. godine. Vizuelna umetnica iz Beograda, primarno fokusirana na medije grafičkog dizajna i digitalnih umetnosti. Nakon završene srednje Škole za Dizajn, smer Grafički dizajn, diplomirala 2013. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek Grafika i knjiga. Tokom 2013. godine stažirala u umetničkom studiju Zimoun u Bernu, Švajcarskoj i Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji Treći Beograd. Od 2013. godine frilensuje na projektima iz oblasti grafičkog dizajna i ilustracije. 

“From Diaspora to diversities”
Nermin Duraković, Ivana Ivković, Hana Miletić, Neli Ružić
kustos izložbe: Miroslav Karić
od 30.5. do 17.6.2016.

Važan aspekt u razmatranju svake priče o dijaspori ostaju masovne ili individualne migracije ljudi. One mogu biti složene i bolne kada su prinudne, uzrokovane ratom, političkim neizvestnostima ili ekonomskim nestabilnostima, čega smo bili svedoci i na ovim prostorima ali se  i danas suočavamo sa aktuelnom migrantskom i izbegličkom krizom u Evropi. Drugi razlozi (i)migriranja i izmeštanja neretko su aspiracije pojedinca za novim profesionalnim usavršavanjima i sticanjem znanja (ne više samo u zemljama zapada), kao i želje da se u dužim boravcima ili kraćim i frekventnim geografskim dislociranjima otkrivaju i neposredno dožive ponekad potpuno različita društvena i kulturna okruženja. Ciklus izložbi u okviru regionalnog projekta “From diaspora to diversities” ima za cilj da kroz  umetničke produkcije i prakse autora/ki različitih generacija rasvetle neke od tema i pitanja vezanih za fenomen dijaspore u savremenim kontekstima. Promišljajući sam pojam izvan dominantnih etnocentričnih i etničkih definicija,  u fokusu se tako nalazi širok spektar iskustava privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina odnosno života i/ili rada "negde napolju".  Redefinisanje termina i koncepta dijaspore je već neko vreme u žiži teorijskih debata. Diskusije su posebno inicirane novim konstelacijama globalnih društveno-političkih, tehnoloških, komunikacionih tokova i kretanja, povećane internacionalne mobilnosti ili recimo poslednje dve decenije sve prisutnijeg i intenzivnijeg kulturnog nomadizma razvijanog kroz hiperprodukciju međunarodnih događaja i rezidencija za umetnike i kulturne radnike širom sveta. Kakva su iskustva u  svakodnevnom i profesionalnom životu, koji su sve izazovi u prilagođavanjima i interakcijama sa specifičnostima  drugih/nematičnih sredina polazna su pitanja u projektnim istraživanjima različitih vidova dijasporske egzistencije i povoda migracionih kretanja aktera međunarodne umetničke i kulturne scene poreklom sa Zapadnog Balkana. Na izložbama će biti  predstavljeni umetnici/ce  koji su druga generacija dijaspore, umetnici/ce koji trenutno žive i rade u inostranstvu, kao i autori/ke koji transnacionalnu mobilnost, česte i privremene  boravke u različitim geografskim, kulturnim, društvenim kontekstima značajno integrišu u svoju umetničku praksu. Projekat „From diaspora to diversities“se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Evropskog kulturnog centra Esperanza (Skoplje), Kunst Ost (Grac) i Instituta za suvremenu umjetnost (Zagreb).
Projekat “From diaspora to diversities” se realizuje uz podršku: Balkanski fond za umetnost i kulturu (BAC), www.balkansartsandculture.fund; Kooperativa - regionalna platforma za kulturu www.platforma-kooperativa.org; Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu http://www.dijaspora.gov.rs/
Nermin Durakovic
Nermin Durakovic
Neli Ruzic
Neli Ruzic
Hana Miletic
Ivana Ivkovic
Ivana Ivkovic
Hana Miletic
Umetnici predstavljeni na drugoj izložbi u okviru projekta “From diaspora to diversities” problematikom migracijskih identiteta i  izmeštenosti  u nova, domicilna okruženja  se bave kako iz perspektive drugačijih životnih oklonosti koje su ih u iste inicirale, tako i kroz divergentne poetičke i estetske koncpecije. Njihovi radovi u tematskom smislu polaze u neposrednim  istraživanjima  savremenih i/ili istorijskih socio-političkih miljea  od, uslovno rečeno,  bliskih evropskih zemalja do vrlo udaljenih područja poput centralne Amerike i Bliskog Istoka. Fotografija, video, instalacija, objekti, crteži, umetnička knjiga mediji su i izrazi kroz koje umetnici nastoje da artikulišu svoje opservacije, doživljaje i uodnošavanja sa dinamikama, sistemima, mentalitetskim karakteristikama, identitetskim raznolikostima gradova, država, geografskih prostora u kojima se privremeno ili trajno nalaze.  Autori ih beleže, prenose i dalje elaboriraju bilo u dokumentarnom tonu  ili krajnje ličnoj, intimnoj refleksiji, uvodeći posmatrača  u teme i narative o individualnim i kolektivnim sećanjima na dramatične događaje, o nomadskoj egzistenciji i putovanjima kao introspekcijskom procesu, o subkulturnim uticajima u dijasporskim/manjinskim zajednicama, o evropskim imigracionim politikama, integracionim normama i insularnosti, o fenomenu vremena u kontekstu promena i povezanosti između različitih društava i kultura… 
Hana Miletić (1982, Zagreb) završila je master studije na odseku za fotografiju Kraljevske  akademije lepih umetnosti u Antverpenu i  magistrirala istoriju  umetnosti i arheologiju na Vrije Universiteit u Briselu. U periodu 2014 – 2015. godine usavršavala se na Van Eyck u Mastrihtu. Hana je u poslednje dve godine imala samostalne izložbe u galeriji RIOT u Gentu i Galeriji Spot u Zagrebu, kao i učešća na grupnim izložbama u Fotomuseum Winterthur, Fonderia Artistica Battaglia u Milanu i BOZAR u Briselu. Prošlogodišnja je dobitnica priznanja  BOZAR u okviru nagrade za mlade umetnike iz Belgije. 
http://www.hanamiletic.com/

Ivana Ivković ( rođena 1979. u Beogradu ) diplomirala je slikarstvo i magistrirala crtež  na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2002. izlagala je na više samostalnih izložbi u Srbiji, Austriji, Nemačkoj, Italiji, Španiji, SAD-u, Turskoj, Danskoj, Kanadi, Švajcarskoj, Indiji i učestvovala na nekoliko značajnih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dva puta je bila finalist Politikine nagrade za najuspešniju izložbu, 2007 i 2010. godine. Dobitnik je stipendije KulturKontakta iz Beča (Austrija) 2008, Residency Unlimited organizacije iz Njujorka (SAD) 2012, Casa dell Arte stipendije u Bodrumu (Turska) 2013 kao i stipendije grada Linca (Austrija) za 2014. Njeni radovi se nalaze u Telenor kolekciji savremene srpske umetnosti, u kolekciji Muzeja grada Beograda kao i u nekoliko značajnih privatnih kolekcija u Njujorku, Bazelu i Lisabonu.
http://www.ivanaivkovic.com/

Neli Ružić (1966., Split) je diplomirala slikarstvo na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu (1990.), a postdiplomske studije završila na Facultad de Artes, UAEM, Meksiko (2013.). Učestvuje aktivno na hrvatskoj umetničkoj sceni do kraja devedesetih godina kad odlazi u Meksiko. Od 2003. godine predaje kao profesorika na ENPEG La Esmeralda, Mexico City (-2012.); UAEM Cuernavaca, Estado de Morelos (-2007.). U okviru Tránsitos, Diplomado en Investigación, Experimentación y Producción Artística Transdisciplinaria, Centro Nacional de las Artes CENART, Mexico City, koordinirala je transdisciplinarne radionice (2008 - 2011.). Dobitnica je mnogih priznanja uključujući i ovogodišnju  drugu T-HT nagradu Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb. Imala je niz samostalnih izložbi i učešćna na grupnim  izložbama, projektima i festivalima u Hrvatskoj i internacionalno. Dela joj se nalaze u brojnim kolekcijama u Hrvatskoj, Mekisku i Španiji. Vraća se u Hrvatsku 2012., a godinu dan kasnije počinje da predaje u Školi likovnih umetnosti Split gde vodi Galeriju Škola.


Nermin Durakovic (1979, BiH) je diplomirao na Funen Academy of Fine Arts u Odensi, Danska. Pored umetnicke prakse u okviru koje se prvenstveno bavi društvenim i politickim realnostima koje se odnose na Dansku imigracionu politiku Durakovic je organizovao i nekoliko inicijativa sa angažovanom sociopolitickom i kulturnom agendom. Durakoviceva izlagacka aktivnost obuhvata samostalne i grupne izložbe u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Hrvatskoj, Italiji, Njemackoj. Društveno angažovani projekti izmeu ostalih ukljucuju Social Context - International initiative and conference programme u saradnji sa umetnickom radionicom Lazareti iz Dubrovnika, Urbano planiranje javnih prostora i lokalnih aktivnosti distrikta Øresund u Kopenhagenu i pokretanje stonofudbalske udruge DonBonzini koja je u razdoblju od 2001. do 2011. godine delovala kao platforma sportskog i kulturnog aktiviteta u gradu Kolding (Danska). Dobitnik je više stipendija (Danish Arts Council, Danish Arts Fondation).
www.nermindurakovic.com
Izložba finalista Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos“


U ponedeljak 20. 6.  2016. godine u 19 h u galeriji Remont otvara se izložba finalista Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos”. Učesnici izložbe Finala Nagrade DB Mangelos 2016. će pre otvaranja izložbe pojedinačno predstaviti svoj rad članovima žirija, nakon čega će žiri doneti konačnu odluku o dobitniku/ci Nagrade i saopštiti je na samom otvaranju izložbe.
Ovogodišnji žiri nagrade u sastavu: Ana Bogdanović (istoričarka umetnosti, Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, Beograd), Marko Marković (umetnik, dobitnik Nagrade "D.B. Mangelos" za 2015. godinu), Milica Pekić (istoričarka umetnosti i kustoskinja, Kiosk - platfroma za savremenu umetnost, Beograd), Ivana Vaseva (istoričarka umetnosti i freelance kustoskinja, Skoplje) i Suzana Vuksanović (istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad) odabrao je nakon prvog kruga žiriranja 6. maja pet umetnica i umetnika u finalni krug selekcije za 2016. godinu. To su (prema abecednom redu): 

1. Kristina Benjocki
2. Mia Ćuk 
3. Bogomir Doringer 
4. Nina Simonović 
5. Mihailo Vasiljević

U saradnji sa Residency Unlimited (Njujork) i uz podršku Trust for Mutual Understanding (Njujork), Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se organizuje i dodeljuje godišnje, pojedincu ili pojedinki, u vidu studijskog rezidencijalnog boravka u Njujorku, u trajanju od 8 nedelja. Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove godine će biti dodeljena petnaesti put.
Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" je podržana od strane Ministarstva za kulturu i  informisanje Republike Srbije. 

Detaljnije www.mangelosnagrada.org.rs 

Kristina Benjocki
Kristina Benjocki (1984, Zrenjanin) je nakon osnovnih studija na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu i na Gerrit Rietveld Akademiji u Amsterdamu, završila magistarske studije na Kraljevskoj Akademiji i Kraljevskom Konzervatorijumu u Hagu (2011). U svojoj multidisciplinarnoj praksi, Kristina istražuje mehanizme sećanja i zaboravljanja u kontekstu bivšeg istoka i zapada. Kristina je trenutno na rezidencijalnom boravku na Jan van Eyck Akademiji u Mastrihtu gde priprema film i knjigu o istoriji Kanner brda koje je bilo Naci baza za sklapanje V1 i V2 raketa a za vreme Hladnog rata Nato štab za ratne operacije. Februara 1992. u istom prostoru ratifikovan je ugovor o Evropskoj uniji ili Mastrihtski ugovor koji je stupio na snagu 1. novembra 1993 godine. Skorašnja izlaganja: In search of...peripheral practices, JVE galerija u Mastrihtu (Vincent van Velsen), This is the time. This is the record of the time, Stedelijk Museum Buro u Amsterdamu…Izložbe u pripremi:  Please Empty your Wallets, kustoskinja Ksenija Orelj, Muzej Moderne i Savremene umjetnosti Rijeka, Social Contract, kustoskinja Kateryna Filyuk, IZOLYATSIA, Kiev i Material Witness kustoskinja Brenda Guesnet, Karst fondacija, Plimut…

www.kristinabenjocki.com  


Mia Ćuk
Mia Ćuk (1988, Novi Sad) osnovne akademske studije fotografije završila je na novosadskoj Akademiji umetnosti. Diplomu mastera fotografije stekla je na univerzitetu Vestminster u Londonu, u klasi profesora Dejvida Bejta. Učestvovala na brojnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Dobitnica je stipendie “Dositeja” Fonda za mlade talente Srbije za postdiplomske studije u inostranstvu. Finalista je nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos za 2015. godinu. Jedan je od osnivača platforme Dust Studies, gde sa grupom umetnika sarađuje na istraživanju prostora grada, njegovih nepredviđenih površina i zaboravljenih detalja.
www.miacuk.net 
Bogomir Doringer 
Bogomir Doringer (1983, Beograd) diplomirao je na Gerit Ritveld Akademiji u Amsterdamu, gde je njegov rad nominovan za najbolji diplomski rad, a potom je master diplomu (cum laude) primio na Filmskoj Akademiji u Amsterdamu, gde je specijalno bio pozvan da počne svoj projekat Gostoprimstvo.  U svojim projektima, Doringer se bavio društveno političkim temama i fenomenima koji su prisutni u medijima. Doringerovi projekti nastaju na različitim platformama, podeljeni na elemente koji funkcionišu nezavisno ili zajedno, suprotstavljajući različite grupe učesnika. On sebe vidi kao pripovedača ‘’neželjenih priča’’, istraživanja društvenih fenomena. Projekti na kojima radi okupljaju eksperte iz oblasti zakona, nauke, tehnologije i uvek su izgrađeni na dugom istraživackom radu. Aktivno izlaže i predaje, najčešće u Amsterdamu i Beču. Društveni fenomen FACELESS, koji je Doringer identifikovao i predstavio u formi izložbe, koja je okupila preko 100 modernih umetnika i modnih dizajnera će se na leto 2017. godine naći kao specijalna akademska publikacija od strane Univerziteta Primenjenih Umetnosti u Beču. 

www.bogomirdoringer.info

Nina Simonović
Nina Simonović (1984, Beograd) diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine. Kao stipendista francuske vlade usavršavala se na École Nationale superieure des beaux-arts u Parizu, i pohađala master studije iz oblasti teorije umetnosti na École des Hautes études en sciences socials u Parizu. Od 2007. godine redovno izlaže. Recentne samostalne izložbe: Hesitations, Umetnički prostor U10, Beograd, Resonance, Galerija FLU, Beograd; skorašnje grupne izložbe: Constellation, Kulturni centar Srbije, Pariz, Yes to all, Gallery Treize, Pariz,  Facing Belgrade, Luis Leu, Karlsruhe…Finalistkinja Henkel Art Award za 2010. godinu. Trenutno živi u Parizu.
Mihailo Vasiljević
Mihailo Vasiljević (1981, Beograd) diplomirao je 2005. godine na Katedri za fotografiju, Akademija umetnosti BK, Beograd; završio master studije Teorije umetnosti i medija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2009. godine. Izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama. Piše o različitim aspektima fotografije. Od 2009. godine Vasiljević je predavač na Katedri za fotografiju, NOVA akademija umetnosti, Beograd, a 2011. godine zajedno sa fotografom Ivanom Petrovićem osniva i uređuje Centar za fotografiju, nezavisno udruženje osnovano sa ciljem istraživanja fotografije kao društvenog fenomena u najširem smislu. Finalista je nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos za 2015. godinu i dobitnik nagrade Different Worlds: Young Contemporary Photography Award, Ljubljana (2015). 

www.mihailovasiljevic.com 

Umesto glave poete – Forenzičko proročanstvo

Georgi Ruzhev, Kamen Startchev, RASSIM, Stanimir Genov + intervencija Prodana Markova


„Umesto glave poete – Forenzičko proročanstvo“ je izložba strukturirana oko ideje da se istraži uloga imaginacije, poetičnog u formulisanju umetničkog i ličnog identiteta.

Izložbu čine radovi Georgi Ruzhev-a, Kamen Starchev-a, RASSIM-a, Stanimir Genova-a i intervencija Prodan-a Markov-a – bugarskih umetnika različitog iskustva i afirmacije. Njihovi radovi su spojeni u hipotetičku strukturu kriminalističke istrage koja prati hipotetično samoubistvo hipotetičnog poete pri čemu je njegova figura nosilac imaginacije kao vrline i kulturne vrednosti.U Umesto glave poete glava poete nedostaje a mi pokušavamo da razrešimo slučaj i da nadomestimo njene izgubljene sadržaje.

Metaforički aspekt ovakve primenjene strukture takođe reflektuje i neke druge manje poetične teme. Odabir za izložbu je baziran na drugačijem istraživanju – formalnom istraživanju savremenog procesa apstrakcije. Na suptilnom umetničkom nivou izložba prezentuje različite strategije, prakse i razumevanja umetničke apstrakcije. Na istorijskom nivou priroda procesa apstrakcije je u različitim epohama i kontekstima ukazivala na različite kulturne složenosti, sofisticiranosti ili razvijenosti. Skorije izložbe i studije u Sofiji i šire, odnose se prema apstrakciji kao prema sporadičnoj pojavi, fenomenu koji se dešava kroz epohe. A s obzirom na to da istorija greši oko mnogih stvari, ova izložba dokazuje da je upotreba apstrakcije stvar ličnog vremena i njegovog toka. Praznina nedostajaće glave poete, njeni sadržaji, projekcije, projektili su apstrakcija koliko i kulminacija poetičnig događaja.

Umesto glave poete – Forenzičko proročanstvo je spontani nastavak izložbe „Telo Orfeja / The Body of Orpheus”Kamena Starčeva u Plovdivu.
Ova će postavka, kao nastavak, slediti put istraživanja mistične oblasti apstraktne slikovnosti koja nosi suštinu poetičnog. Standardnom forenzičkom procedurom upoređuju se pronađene materije sa svojim različitim potencijalnim pandanima. Zato svlačimo delove poetičnog uma i predstavljamo ih kao nosioce značenja. Mogu se shvatiti kao činioci materije poete ili kao telo poete. Oni su umetnički radovi bugarskih umetnika – univerzalni surogati onoga što bi mogli biti. Pesma.


18.7 – 5.8.2016

Instead of a Head of a Poet – A Forensic Prophecy

Georgi Ruzhev, Kamen Startchev, RASSIM, Stanimir Genov and an intervention by Prodan Markov

instead of a head of a poet – a forensic prophecy
is an exhibition structured around the idea of exploring what is the role of the imagination, of the “poetic” in the formulation of one’s artistic and personal identity. 

The exhibition is compiled of artwork by Georgi Ruzhev, Kamen Startchev, RASSIM, Stanimir Genov and an intervention by Prodan Markov, Bulgarian artists of various backgrounds and fame. The show is assembled together in the hypothetical structure of a crime investigation, following the hypothetical suicide of a hypothetical poet, where his figure is a carrier of the imagination as a virtue and intrinsic cultural value. Well, in instead of a head of a poet, the head of the poet is missing, so we try to resolve and make up for its lost contents. 

The metaphorical aspect of such a structure, chosen for a show in a particular context hopefully offers association to some other less epic-poetic themes. The selection of the exhibition is based on another exploration – a formal inquiry into the actual/contemporary processes of abstraction. The more artistic level of the show displays different strategies / practices, and reasoning of artistic abstraction. On a historical level, the happening of abstraction in different ages and contexts has been very informative with regards to particular lines of cultural complexity, sophistication or evolvement. Recent shows and studies in Sofia and elsewhere have dealt with abstraction as a sporadic occurrence, a phenomenon that happens through the ages. As much as history is wrong about most things, this small exhibition shows that the uses of abstraction are a matter of personal time and its passing. The hiatus of a missing head of a poet, its contents, projections, projectiles is as much an abstraction, as it is a culmination of the poetic happening.

“instead of a head of a poet – a forensic prophecy” comes as a spontaneous sequal to a show called "The Body of Orpheus" by Kamen Startchev in Plovdiv.

The present show, as a “sequal” will explore a path of inquiry into the mystic realm of the abstract imagery that captures the substance of the poetic. It is a standard forensic procedure to compare a found substance to various potential matches. This is why we scrap pieces of the poetic mind from the surface behind and present them as proxies. They can be seen as abstracts from the substance of the poet, or the flesh of the poetic. They are artworks by Bulgarian artists - universal surrogates of what could have been. A poem.
Politika kretanja / Politics of Movement 
Vesna Perunoviċ i Božo Vasiċ / Vessna Perunovich & Boja Vasic 


Kanadsko-srpski umetnici Vesna Perunović i Božo Vasić, koji već 28 godina žive i rade u Torontu, predstaviće u Remontu svoj projekat - “Politika kretanja”. Kroz fotografiju, crtež, video i skulpturalnu instalaciju umetnici istražuju  izmeštanje i migracije ljudi kao  i socijalne mehanizme koji uzrokuju kretanje ljudi i stvari. 
Svojim interdisciplinarnim radovima Vesna Perunović na poetski način, istovremeno razmišlja o ličnom iskustvu dijaspore i tekuće migrantske globalne krize kao o prostoru između mobilnosti i zaustavljenog kretanja. Njeni radovi na ovoj izložbi govore o identitetu koji je određen kulturnim izmeštanjem i egzistencijom na međi  različitih kultura i domovina.
Serijom fotografija “Ekonomija preživljavanja” Božo Vasiċ dokumentuje kretanje skupljača otpada u Kini gde su ekonomski napredak i konzumersko društvo proizveli duboki socijalni razdor. Na njegovim fotografijama skupljači otpada iz Pekinga, zaustavljeni u pokretu nasuprot  pozadinskog mraka,  reflektuju filozofiju: “Ono što je đubre za jednog čoveka, to je bogatstvo za drugog!”

 
Vesna Perunović je kanadsko-srpska umetnica, rođena u bivšoj Jugoslaviji gde je magistrirala na Fakultetu likovnih Umetnosti u Beogradu. Od 1988. živi i radi u Torontu. Njena interdisciplinarna umetnička praksa uključuje crtež, skulpturu, slike, instalaciju, video i performans. Učestvovala je na preko 100 grupnih i samostalnih izložbi u Kanadi i širom sveta izmedju ostalih  svoj rad prikazala je na bijenalnim izložbama u Havani, Albaniji, Crnoj Gori, Italiji, Velikoj Britaniji, Grčkoj i Portugaliji.


Božo Vasić je kanadsko-srpski video umetnik i fotograf koji živi i radi u Torontu. Njegovi radovi su izlagani na Havana Bijenalu u Kubi, bijenalu mladih u Vršcu u Srbiji, bijenalu u Vili Novoj de Cerveiri u Puortugalu, bijenalu umetnosti u Tirani u Albaniji a izlagao je svoje video instalacije i fotografije na vise od 40 samostalnih i grupnih izložbi i festivala širom sveta.

Izlozba traje do 25. avgusta.

Vesna i Božo kontakt: art4media@ica.net 

Vesna Perunovic
Boza Vasic
From Diaspora to Diversities

diSTRUKTURA, Verica Kovačevska, mirko nikolić, Rajko Radovanović

kustos izložbe: Miroslav Karić
 
Važan aspekt u razmatranju svake priče o dijaspori ostaju masovne ili individualne migracije ljudi. One mogu biti složene i bolne kada su prinudne, uzrokovane ratom, političkim neizvestnostima ili ekonomskim nestabilnostima, čega smo bili svedoci i na ovim prostorima ali se i danas suočavamo sa aktuelnom migrantskom i izbegličkom krizom u Evropi. Drugi razlozi (i)migriranja i izmeštanja neretko su aspiracije pojedinca za novim profesionalnim usavršavanjima i sticanjem znanja (ne više samo u zemljama zapada), kao i želje da se u dužim boravcima ili kraćim i frekventnim geografskim dislociranjima otkrivaju i neposredno dožive ponekad potpuno različita društvena i kulturna okruženja. Ciklus izložbi u okviru regionalnog projekta From Diaspora to Diversities ima za cilj da kroz umetničke produkcije i prakse autora/ki različitih generacija rasvetle neke od tema i pitanja vezanih za fenomen dijaspore u savremenim kontekstima. Promišljajući sam pojam izvan dominantnih etnocentričnih i etničkih definicija, u fokusu se tako nalazi širok spektar iskustava privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina odnosno života i/ili rada "negde napolju". Redefinisanje termina i koncepta dijaspore je već neko vreme u žiži teorijskih debata. Diskusije su posebno inicirane novim konstelacijama globalnih društveno-političkih, tehnoloških, komunikacionih tokova i kretanja, povećane internacionalne mobilnosti ili recimo poslednje dve decenije sve prisutnijeg i intenzivnijeg kulturnog nomadizma razvijanog kroz hiperprodukciju međunarodnih događaja i rezidencija za umetnike i kulturne radnike širom sveta. Kakva su iskustva u svakodnevnom i profesionalnom životu, koji su sve izazovi u prilagođavanjima i interakcijama sa specifičnostima drugih/nematičnih sredina polazna su pitanja u projektnim istraživanjima različitih vidova dijasporske egzistencije i povoda migracionih kretanja aktera međunarodne umetničke i kulturne scene poreklom sa Zapadnog Balkana. Na izložbama će biti predstavljeni umetnici/ce koji su druga generacija dijaspore, umetnici/ce koji trenutno žive i rade u inostranstvu, kao i autori/ke koji transnacionalnu mobilnost, česte i privremene boravke u različitim geografskim, kulturnim, društvenim kontekstima značajno integrišu u svoju umetničku praksu.


Radove predstavljene na trećoj izložbi u okviru projekta From Diaspora to Diversities povezuju različita problemska istraživanja pejzaža, njegova šira sagledavanja ne samo kao geografskog, već i kao društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog pojma. Urbani i prirodni ambijenti koje umetnici opsreviraju i istražuju izvan svojih matičnih sredina i konteksta polazišta su im za  promišljanje niza najpre univerzalnih tema o procesima, dinamikama, vezama, uticajima kroz koje se definišu, oblikuju, transformišu današnji humani i prirodni habitati. Autori/ke ih u izloženim radovima dalje tematizuju u specifičnostima lokaliteta (Evropa i Severna Amerika), pojavama i događajima analizirajući širok spektar manifestovanja savremenosti: od tekovina i simbola civilizacijskog progresa i njima pripradajućih sistema vrednosti i normi, globalnih tehnoloških, ekonomskih kretanja i promena, do različitih vidova društvenih i kulturnih praksi kroz koje danas opažamo, interpretiramo i uređujemo svet koji nas okružuje.  Psihogreografske mape, crteži, fotografski i video zapisi,  perfomativne akcije, dokumentarna građa, statistički podaci  i grafikoni samo su neki od medija, pristupa, izraza  u umetničkim refleksijama u čijem fokusu su brojne problematike:  ekološka (ne)osvešćenost i potreba za odgovornijim mehanizmima u odnosima čovek - priroda; finansijske institucije, tehnokratski sistemi, instrumenti i regulative i njihova (ne)posredna intervenisanja na ljudska okruženja; vizije i politike urbanističkog planiranja i džentrifikacija;  pejzaž kao kulturni i simbolički konstrukt. 

Projekat From Diaspora to Diversities se realizuje u saradnji Remont – nezavisne umetničke asocijacije (Beograd), Evropskog kulturnog centra Esperanza (Skoplje), Kunst Ost (Grac) i Instituta za suvremenu umjetnost (Zagreb).

The project From Diaspora to Diversities is funded by Balkan Arts and Culture Fund BAC.
BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (ECF).

Podrška projekta Kooperativa - regionalna platforma za kulturuU ponedeljak 03. oktobra sa početkom u 18 časova u galeriji Remont predstaviće se umetnik Pablo Mora koji živi i radi u Medeljinu u Kolumbiji. Pablo Mora već mesec dana boravi u Beogradu u okviru VAJAT ART rezidencijalnog programa za inostrane umetnike i kustose.

Prvi deo predavanja biće posvećen savremenoj kolumbijskoj umetnosti, njenim glavnim akterima i mestu koje zauzima u okviru Južno Američke umetničke scene.

U drugom delu Pablo će predstaviti svoj rad koji se bavi kulturom sećanja, zaborava kao i stanjima koje je prouzrokuju neuspešni politički sistemi praćeni apatijom i nemarom. Mora uglavnom radi sa kolumbijskim arhivima i pravnim dokumentima s tim što se njegov rad ne ograničava nužno samo na ovu zemlju. Kao umetnik čiji je formalno obrazovanje pravničko i filozofsko, Mora preisputuje i dovodi u pitanje sam pojam arhiva koristeći različite forme brisanja, uništavanja i transformacije. Mora ne pokušava da unutar svakog dokumenta kojim se bavi povrati sećanje; naprotiv, on nastoji da ostvari zaboravnost putem različitih tehnika izmena i prepravki. 

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

ARTIST TALK

PABLO MORA (Kolumbija)
predavanje i predstavljanje umetnika 
BARANDA
IEFS Kiesling & Stolberg (AT)

26.9 – 14.10.2016.
Odnos savremene umetnosti i ruralne sredine je tema koja intrigira austrijske umetnice Ursulu Kiesling i Maki Stolberg, umetnički duo IEFS Kiesling & Stolberg. Posle iskustava sakupljenih u selima Štajerske Ursula i Maki boravile su u Barandi gde su živele i radile u interakciji sa lokalnom zajednicom. Izmeštanjem su dobile novi pogled na ono što im je svaki dan pred očima i čija suština i poenta stalno izmiču –na sistem savremene umetnosti, umetnika i publike. U ruralnoj sredinio “gradski” model potrošnje umetnosti je neprimenjljiv. Sa druge strane, između iseljavanja ljudi sa sela i nasuprot toga trenda oporavka u prirodi, između dugih svakodnevnih vožnji na posao van sela i mita o seoskoj idili, savremena umetnička praksa je u stanju da osvetli ono što zapravo jeste seoska kultura ili ono što bi ona mogla da bude.

Prilikom posete Barandi (Vojvodina) Ursula Kiesling i Maki Stolberg imale su priliku da iskuse neočekivanu raznolikost savremenih kulturnih praksi. U sred plavnog pejzaža duž reke Tamiš, na bezbednoj udaljenosti od grada, pojedinci i institucije su gradili ili adaptirali prostore za kreativne aktivnosti: ateljee, studie, opremljene radionice, seoske kuće u kojima su predstavljene privatne kolekcije predmeta ruralnog življenja, galerija Jovan Popović u Opovu, i naravno ’filmski grad’ – scenografija za nove epizode popularne i kotroverzne tv serije Vratiće se rode, koja se bavi socijalnim promenama i krzom u Srbiji.

“Gde je umetnost?” pitao je slikar Milan Jakšić (jedan od učesnik kolonije)  i to pitanje je postalo centralna tema kolektivnog istraživanja Barande. Pitanje koje su sve vreme imali na umu prilikom obilazaka - seoskih domaćinstava, poljoprivredne proizvodnje ili lokalnih umetničkih prostora. Odgovor na ovo pitanje biće predstavljen u galeriji Remont kroz fotografije, crteže, video zapise, materijale sakupljene sa interneta...

Razgovor UMETNOST KOLONIJE
Zašto umetnici učestvuju u kolonijama? Na koji način umetničke kolonije imaju (ili mogu imati) uticaj na ruralnu zajednicu? Kakva je veza ove umetničke prakse sa kanonom globalne umetničke scene? Kako se ideja umetničke kolonije iz XIX veka menjala tokom komunističkih vremena do danas. 

Umetnici:

IEFS Kiesling i Stolberg je austrijski umetnički duo koji od 2005. godine radi na preoblikovanju kompleksnih socioloških tema u jezik vizuelnih umetnosti. www.iefs.at
Ursula Kiesling (1968, Grac, Austrija) Studirala je novinarstvo, medije, politiku, studije kulture i austrijsku istoriju u Beču i Gracu. Doktorirala je 2005. Deo je dua IEFS Kiesling & Stolberg od 2005. Član je umetničke asocijacije Forum Stadtpark Graz.
Maki Stolberg (1964). Studirala je na Akademiji primenjenih umetnosti (1984-1990) kao i filozofiju na Univerzitetu u Beču. 2005. osniva IEFS (Institut für Experimente und Fragen zu Sozialeinheiten) sa Ursulom  Kiesling. Član je Forum Stadtpark Graz  i umetničke grupe Broccoli. Živi i radi u Gutenbergu (Štajerska, Austrija).

 Milan Jakšić (1952, Osijek, Hrvatska) Završio Pravni fakultet u Beogradu 1977. godine. Od 1975 do 1979. godine studirao na Likovnoj akademiji u Novom Sadu. Član SULUVa od 1985. godine. Od 1994. do 2001 godine bio je predsednik Udruženja likovnih umetnika Vojvodine u Novom Sadu. Živi i radi u Pančevu.
http://www.milanjaksic.in.rs/ 
Nada Denić (1954, Koljane, Dalmacija). Diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Jovana Kratohvila. Član je ULUSa od 1980. Ivi i radi u Pančevu. 
http://www.nadadenic.in.rs/ 

„Aura: F37 – Welcome“

Davor Konjikušić

U radu „Aura: F37“ Davor Konjikušić koristi fotografije snimljene policijskim termovizijskim kamerama čija je primarna namena noćni nadzor granica Evropske unije. Na fotografijama su zabeleženi migrantski prelasci u zemlje šengena. U ovom radu Davor, kao fotograf zaobilazi „objektiviziranje“ subjekata koje snima, a činom prisvajanja skupocene policijske tehnologije i naknadnom zvučnom intervencijom on menja semantičko značenje slike čime razotkriva njen restriktivni i represivni potencijal. Dok je prognanik, odnosno izbeglica u širem biopolitičkom kontekstu za policijski aparat samo telo, homo sacer, kroz spajanje fotografije i zvuka (određenog narativa) ovde je prikazanim aurama dat jasan društveni identitet u trenutku kada od straha od „drugih“ i teroristzičkih pretnji živimo u permanentnom vanrednom stanju koje supranacionalna kontrola poverava mašinama koje svoju funkciju ostvaruju kroz pogled.

www.davorko.net 


In the work Aura: F37 I use images which were taken with the police infrared cameras for the night vision surveillance of the EU external border. On these photographies, or „operative images“ – the term Harun Farocki used, migrants are captured in the very moment of crossing the Schengen border. Highly sophisticated and expensive equipment is being used for the border surveillance, equipment unavailable for broader civil population which detects body heat and people circulating during the night-time.  
With subsequent sound intervention, I change the semantics of the photography and expose its restrictive potential. The sound is, actually, originally recorded narration of migrants I talked to during their crossing of the border. 
While migrant  is, that is the refugee, in broader biopolitical context just a body to the police, homo sacer, through photographies and sound synthesis I am producing a new work about control and identity.
As in my previous work titled Holy People, I question the role of photography and power by focusing on concrete surveillance photographies. And by examining the surveillance modus operandi, I am trying to discover the ways in wich the machines see and the ways in wich information about the world around us are being distributed to us. 

SHORT BIOGRAPHY
Davor Konjikusic was born in Zenica (Bosnia and Herzegovina) in 1979. He holds mag. art. degree in photography at the Academy of Dramatic Art in Zagreb, where he has also completed his BA studies in cinematography. His work uses photography as a primary medium in articulating his artistic concept, in which he explores the relationships between public and private, intimate and socio-political. In his artistic practice, Konjikusic has been combining photography with text, archive, found objects, and video. He has been interested in the role of the photographic medium in establishing the relations of power and control.

He lives and works in Zagreb, Croatia.

solo exhibitions

Aura: F37, Galerija Lang, Samobor, Croatia, 2015
Holy People, SC gallery, Zagreb, Croatia, 2014
Square of Europe: Blind Spot, posters and public action, UrbanFestival, Zagreb, Croatia, 2014
Genogram, Galerija Praktika, Split, Croatia, 2013
Genogram, Museum of Arts And Crafts, Zagreb, Croatia, 2013
Recording Memories, Museum of modern and contemporary art, Rijeka, Croatia, 2013
Private and Public, Cultural Center Drugstore, Belgrade, Serbia, 2012
Gender Matters, Erste Stiftung, Vienna, Austria, 2010
Corridor X, KC Grad, Belgrade, Serbia, 2009

group exhibitions (selection)

Award For Croatian Contemporary Art T-HT@MSU, Museum of Contemporary Art, Zagreb, Croatia, 2015
24. Slavonian Biennale, Museum of Fine Arts, Osijek, Croatia, 2014
Search and Enquiry, KAZAMAT, HDLU Osijek, Croatia, 2014
Expanded photography, Greta, Zagreb, Croatia, 2014
Family Photography, ARTGET gallery, Belgrade, Serbia, 2013
A Personal Gaze In Mutual Space, SI Fest, Monte della Pietà, Savignano sul Rubicone, Italy, 2012
Exam, SC gallery, Zagreb, Croatia, 2012
The Photography Of Industry, Zagreb City Museum, 2012

New Names, ULUPUH, Zagreb, Croatia 2013, 2012, 2011, 2012
False Idols, Dom Omladine, Belgrade, Serbia 2011
Photodays Finalists, Museum of Modern And Contemporary Art, Rijeka, Croatia 2011
Rovinj Photodays, Multimedia Center, Rovinj, Croatia, 2011
Zagreb Neighbourhoods, Zagreb City Museum, 2011
Photodays Finalists, Museum of Arts And Crafts, Zagreb, Croatia, 2011
Rovinj Photodays, Multimedia Center, Rovinj, Croatia, 2010

awards & recognitions

Slavonian Biennale, Museum of Fine Arts, Osijek, Croatia, 2014, Ex Aequo Award, Holy People
Urbanfestival 13, Croatia, 2014. Winner at open call for artist intervention at Square of Europe in Zagreb
Rovinj Photodays, Croatia, 2013. Winner in the category for the artistic concept
Young Creative Chevrolet, Paris, France 2010. Third video award
residencies, workshops & other education
Radnik, radnica / umjetnica, umjetnik, publication and echibition, GMK, Zagreb, 2014
UrbanPhotography workshop with David Kendall, Rovinj, Croatia, 2014
Curatorial Platform, Zagreb, Croatia 2013 – 2014
Industrial Heritage workshop & exhibition, Zagreb City Museum, Croatia 2012

„SAN ZIMSKE NOĆI ili PRELAMANjE SVETA”
Mirjana Boba Stojadinović

Samostalna izložba

Otvaranje izložbe u ponedeljak, 7. novembra u 19č

Novembar 2016, najkraći dani tokom godine. Mrak.
Zvuk oluje u Gracu, metroa u Londonu, protesta sa zviždaljkama ispred banke u Beogradu, vojnog manevra u Sofiji, štiklica u hodniku De Apela, defile navijača Terazijama, otapanje snega, cvrčci leti na Topčiderskoj zvezdi, zvuk veslanja u kanalu u Dortmundu, jato vrabaca u beogradskim bambusima, graja u Muzejskom kvartu u Beču, morski talasi 31. decembra u Herceg Novom, ulični svirači u Pragu, hodanja po šljunkovitoj stazi u Veneciji... Svaki zvuk razmenjuje nešto sa predmetima, fotografijama, crtežima i tekstualnim radovima, kestenovima, oblucima, lampicom za bicikl... sa pričama o besmrtnosti, budućnosti, glasu, gradu, tišini, hrani, jutru, kaleidoskopu, kiši, ljubavi, mesecu, putovanjima, ratovima, rekama, sreći i strahu, strancima, suzama i tajnama, vetru...
Svet se prelama kroz intimnu percepciju iskustva prostora, vremena i odnosa koji se uspostavljaju i rastakaju.

• 
Mirjana Boba Stojadinović je umetnica koja je ukorenjena u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2002.) gde je i magistrirala (2006.), a takođe je magistrirala na Institutu Pit Cvart u Roterdamu (2008.) i Fakultetu likovnih umetnosti u Plimutu/UK (2008.)
Izlaže samostalno i na grupnim izložbama od 1998. godine. U centru njenih interesovanja su prostor i prostorni odnosi, koristeći fotografiju, tekst, zvuk, objekat. Dobitnica je nagrade 25. Memorijala Nadežde Petrović 2010. godine. Osmislila je i realizovala projekte koji se bave vizuelnom umetnošću i privatnim prostorima, kao i samoorganizovanom kulturnom produkcijom. Od 2010. vodi projekat UMETNIK KAO PUBLIKA. Vodila je Udruženje umetnika DEZ ORG (2005–2012.), a od 2013. vodi Udruženje umetnika Frekvencija.
bobaart.wordpress.com

"12.5 kg Beograda"
Sara Ciuffetta
Istraživanje / Beograd / socijalna skulptura / performativno


Italijanska umetnica Sara Ciuffetto u petak, 16.12. od 18 časova u galeriji Remont  predstaviće beogradskoj publici svoj rad „12.5 kg Beograda“. Rad je nastao na osnovu umetnicine potrage za monumentalnim skulptorskim materijalom – kamenom, koji bi bio vezan za ovu sredinu i koji bi simbolički mogao reprezentovati Beograd. Rad „12.5 kg Beograda“ je rezultat njenog istraživanja. 

Sara je kao jedna od dobitnica specijalne nagrade PREMIO COMBAT PRIZE (Livorno, Italija) tokom novembra i decembra na studijskom boravku u Beogradu koji se već treću godinu organizuje u saradnji sa Remont umetničkom asocijacijom. (http://www.premiocombat.it/en )

 Sara Ciuffetta (1985, Sora, Italija) diplomirala je slikarstvo 2011. na Akademiji likovnih umetnosti u Frosinoneu, Italija.

http://saraciuffetta.com/en/hm/
https://www.youtube.com/watch?v=-JPzIPmJxBk
https://studiodiecivercelli.org/2016/03/31/sara-ciuffetta-fruhlingsputz-pulizie-di-primavera/
http://www.premiocombat.it/sara-ciuffetta-73958
https://www.flickr.com/photos/20eventi/page2/

"12.5. kg of Belgrade"
Sara Ciuffetta
research / Belgrade / social sculpture / performative


On Friday 16th of Decembre from 18h italian artist Sara Ciuffetta will present her work "12.5. kg of Belgrade" in Remont Gallery.  This work came out of an artist's search for monumental sculpture material - stone which could symbolically represent Belgrade. Work "12.5. kg of Belgrade" is a final result of her investigation.

As a one of the winners of the special prize PREMIO COMBAT PRIZE (Livorno, Italy) Sara stays in Belgrade with Remont Artistic Association as a host during November and December 2016. (http://www.premiocombat.it/en )

Sara Ciuffetta (1985, Sora, Italy) graduated painting in 2011 from the Academy of Fine Arts in Frosinone, Italy.

http://saraciuffetta.com/en/hm/
https://www.youtube.com/watch?v=-JPzIPmJxBk
https://studiodiecivercelli.org/2016/03/31/sara-ciuffetta-fruhlingsputz-pulizie-di-primavera/
http://www.premiocombat.it/sara-ciuffetta-73958
https://www.flickr.com/photos/20eventi/page2/
2001 - 2011            2012            2013            2014            2015            2016            2017
ARHIVA DEŠAVANJA I IZLOŽBI U GALERIJI REMONT