Trenutno u galeriji
O ljubavi i morskom prasetu

Katarina Radović
 

Izložba fotografija kombinovanih sa kratkim tekstovima, pod nazivom „O ljubavi i morskom prasetu“, sastoji se iz tri celine koje povezuje tema ljubavi. Autorka nudi jedan psiholološko-antropološki presek od ‘prave’ ljubavne priče u formi tradicionalnog braka koji opstaje pedeset ili više godina, do primera ‘moderne’ ljubavi krunisane anegdotom o jednoj – čak kreativnoj – preljubi izvučenoj iz ličnog iskustva. 
Ovim celinama, ona nastavlja da kroz svoj rad, naizgled površno i uz dozu humora, produbljuje ulogu portretne fotografije na nivou širokog raspona nijansi međuljudskih odnosa, komunikacije i iskazivanja intimnih misli i unutrašnjih komešanja. Ovoga puta Katarina ispituje mehanizme uporednog čitanja reči i slike, narušene granice između javnog i intimnog, i lajtmotiv traganja za ‘istinom’ koji prožima čitavu izložbu.
Ova beskompromisna kombinacija slika i tekstova u okviru čitave izložbe gradi jednu koherentnu vizuelnu zbirku malih, a zapravo ogromnih ljudskih priča, koje učvršćuju poziciju ove autorke kao posvećenog savremenog vizuelnog mislioca ne samo o temama međuljudskih odnosa,  već i o nevidljivom i naizgled banalnom u okviru ovih odnosa, o neuhvaćenom, nekadriranom i neizrečenom… Reč je o jednom konstantnom pogledu iskosa. 


Katarina Radović
Rođena je u Beogradu, gde trenutno živi i radi. Studirala je istoriju umetnosti na Univerzitetu u Saseksu u Velikoj Britaniji. Diplomirala je 2006. godine na katedri za fotografiju u klasi prof. Milana Aleksića na Akademiji umetnosti 'BK' u Beogradu. Učestvovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Litvaniji, Španiji, Holandiji, Francuskoj, Egiptu, Japanu, Senegalu, SAD, itd. Dobitnica je stipendije Kultur Kontakt u Beču, 2007. godine i stipendije Evropske kulturne fondacije (ECF) za realizaciju projekata Dok nas smrt ne rastavi, 2009. godine. Njeni radovi se nalaze u: Kolekciji fotografija EROSION (Litvanija), TELENOR Kolekciji savremene srpske umetnosti (Srbija), Kolekciji Rovinj Photodays u Muzeju umetnosti i zanata (Zagreb, Hrvatska), Muzeju grada Beograda (Srbija), Muzeju afričke umetnosti (Beograd, Srbija), Kolekciji Imago Mundi BENETTON (Italija), kao i privatnim zbirkama. 
www.katarinaradovic.jimdo.com