Remont
nezavisna umetncika asocijacija

REMONT - nezavisna umetnička asocijacija je osnovana oktobra 1999.

Remont Galerija je otvorena februara 2000.


Osnivači: umetnici iz Beograda i Pančeva razlicitih generacija, iskustva, sa internacionalnim iskustvom: Uroš Ðurić, Aleksandar Zograf, Tanja Ostojić, Milica Tomiæ, Branko Pavić, Jovan Cekić, Mikrob, Mirjana Ðorðević, Žana Poliakov, Saša Gajin, group ŠKART, Boris Mladenović i Darka Radosavljević

Remont nezavisna umetnicka asocijacija je udruženje istoricara umetnosti i umetnika koja okuplja  aktere savremene umetnicke prakse svih generacija sa posebnim akcentom na nadolazecu, kroz izložbenu, izdavacku, edukativnu, savetodavnu, informativnu i zastupnicku delatnost, sa ciljem da generiše, promoviše i dokumentuje razvoj inovativnih umetnickih praksi, poveže umetnicku scenu, postavlja pitanja i predlaže rešenja, utice na kulturnu i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju medunarodne i regionalne kulturne saradnje.