Aleksandra Saša Jeremić – Home Is Where I Am


Sledeća izložba u Remont galeriji je samostalna izložba Aleksandre Saše Jeremić Home Is Where I Am koju čine tri zasebne celine kroz koje umetnica istražuje sopstveno iskustvo i koristeći se ličnim sećanjima preispituje zone kolektivnog i individualnog, privatnog i javnog. Predstavljene instalacije, video radovi i serija fotografija formiraju heterogenu celinu koja narativizuje tok Sašinog promišljanja  o pitanjima:  Gde je dom? i Šta/Ko ga čini?


Aleksandra Saša Jeremić (Doboj, 1988) diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2020. godine u klasi profesora Dobrice Bisenića i Simonide Rajčević. Njen rad se bazira na video i zvučnim instalacijama kroz koje se bavi pitanjima identiteta, kolektivnim i ličnim sećanjima i iskustvima migracije u širem kulturnom i političkom kontekstu.

Scroll to Top