KONKURS JE PRODUŽEN DO 25. 10. 2022.

Konkurs za umetničke radove i priloge na temu jezika (srpske) savremene umetnosti raspisuje se sa namerom da se istraži potreba za definisanjem tezaurusa, da se preispita terminologija, osveste neprecizni, višesmisleni ili nedostajući termini, da se redefinišu funkcije i forme teksta. Radovi će biti predstavljeni u okviru kuriranog dvomesečnog programa.

U prirodi jezika je da se vremenom, kroz automatizovanu upotrebu termina, njihovim prevođenjima i preuzimanjima iz različitih konteksta jezik “haba”, gubi preciznost i fleksibilnost. Postaje neuzbudljiv, neinspirativan i čak neprecizan alat koji poput krute membrane pojave podvodi pod svoja sopstvena ograničenja. Terminologija koju svakodnevno koristimo za komuniciranje pojava savremene umetnosti može biti frustrirajuća kako za stručne okvire tako i za komunikaciju sa širom publikom i zato je korisno preispitivati ga. 

Namera je da se kroz ovaj konkurs detektuje, istraži i poveže što više inicijativa i pokušaja da se misli o jeziku kojim se koristimo da opisujemo, razumevamo i pozicioniramo pojave lokalnog savremenog stvaralaštva. Krajnji cilj je da se problematični pojmovi izdvoje, redefinišu, preciziraju ili izmisle, da se forme i funkcije teksta razdvoje, razvežu i oslobode.

Detaljni tekst konkursa možete pročitati ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Scroll to Top