NUS II

Na prozuru ka ulici biće predstavljen umetnički rad Igora Grubića “Bez naziva (Praxis)”. “Rad se referira na baštinu Korčulanske ljetne škole sociologije i filozofije i časopisa Praxis (1963. – 1974.), gdje su kritički nastrojeni mislioci razvili singularnu putanju humanističkog marksizma I socijalne analize u kontekstu socijalističke, samoupravne i nesvrstane Jugoslavije te stvorili mjesto razmjene kritičkih stajališta između hladnoratovskih Istoka i Zapada. Praxisov slogan bio je “nemilosrdna kritika svega što postoji” koji potječe od Karla Marxa. “Bez naziva (Praxis) ” i njegova slobodna međunarodna distribucija preko udruge Siva zona propituju globalne teme koje je obilježila Praxisova filozofija, njen međunarodni kontekst I cirkulaciju ideja.” – preuzeto sa sajta udruženja Siva zona. Projekt Bez naziva (Praxis) kurira Darko Fritz, dio je radionice/simpozija Briga za baštinu 20. stoljeća koji će se održati 2022. godine u sklopu europskog projekta Who Cares? i izložbe Međunarodni susreti umjetnika u Veloj Luci 1968.- 1972., koja se izvodi u suradnji s MUO – Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb.

Igor Grubić (r. 1969., Zagreb) multimedijalni je umjetnik i performer, bavi se fotografijom i videom. Autor je brojnih projekata “Crni peristil”;,”Knjiga i društvo”, samostalnih i skupnih izložbi. Od 2000. godine radi kao producent i autor dokumentaraca, televizijskih reportaža i društveno angažiranih reklama.

U unutrašnjem dvorišti Boris Burić predstavlja deo svojih vangalerijskih aktivnosti putem kojih se izražava parolama, posterima, oglasima, plakatima. “Umetniče bedniče”, “Čas anatomije”, itd. su radovi koji su kritički orijentisani i komentarišu umetnički i društveni sistem. U Burićevim radovima prisutni su cinizam, samoironija, sarkazam. Kroz ovu postavku Burić tretira zid unutrašnjeg dvorišta Remonta jednako kao i zidova grada u kojima nasumično aplicira svoje radove.

Boris Burić (1981.) je intermedijalni umetnik iz Beograda. Njegovi radovi su konceptualno orijentisani i često su zasnovani na ideji društvene i umetničke kritike koje izražava u galerijskom i umetničkim akcijama u vangalerijskom prostoru. Polje interesovanja su mu: film, fotografija, akcija, performans, kolaž.. Sarađuje sa raznim umetnicima, kustosima, galerijama itd. Izlaže na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i regionu. Živi i radi na relaciji Beograd-Rijeka.

Foto: Jelena Mijić

Scroll to Top