NUS III

NUSIII Fere Radovic

PROZOR:
Šejma Fere
Dazibau, triptih kolaž, 2023


Dazibau kolaž je nastao metodom slobodnih asocijacija, intuitivnim procesom. Kroz zahvatanje slika iz štampanih medija, istražuje se odnos vizuelnog iskustva sa jezikom i potencijal alternativne priče u tumačenja sveta.
Praksa Šejme Fere je zasnovana na prikupljanju besplatnih, potrošenih materijala, štampanih slika i ambalaže. Razvija kolaže i instalacije koji su pozornica za priče o ekonomskim uslovljenostima, našoj fragmentisanoj stvarnosti i višestrukosti prostora. U svojim radovima reflektuje na nestabilnost informacija savremenog doba i apsurdnost ekonomije slika zasnovanih na šablonima, klišeima, simbolima.


Šejma Fere (1981) je završila Fakultet likovnih umetnosti, odsek za slikarstvo i grafiku 2013. godine. Izlagala je na mnogobrojnim značajnim međuarodnim i lokalnim izložbama, a dobitnica je i više međunarodnih nagrada i priznanja. Od 2005. je član ULUS-a, sa statusom samostalne umetnice. Živi i radi u Beogradu.


DVORIŠTE:
Jelena Radović
Tabla sa natpisom, iz serije Šum (1999-2010), 2023


TABLA SA NATPISOM je namenski urađena za NUS i nadovezje se na Jeleninu stariju, ali aktuelnu, seriju pod imenom ŠUM (ili : da li je medij poruka?) koju je razvijala u periodu 1999 2010. Radovi iz ove serije su izvedeni u različitim tehnikama i medijima: crteži, slike kolaž, skulpture, plakati, kutije, majice, reklamne table, svetleći ‘natpisi’, bedževi, lifleti, nalepnice, animacije. Oni formom sugerišu prepoznatljive prostore za poruke (sredstva masovne komunikacije i marketinga), ali na svima su primenjeni ‘tekstovi’ nepostojećeg alfabeta. Namera je da se oslobađanjem od semantički prepoznatljivog teksta, gledalac dovede u situaciju da sredstva komunikacije doživi, u početnom trenutku na čisto likovan način (kao stranac u zemlji čiji jezik i alfabet ne poznaje), a zatim kao polje za nova tumačenja. Rad je zasnovan na činjenici da u vreme proliferacije tekstova u svim oblicima dolazi do deflacije značenja.


Kao i većina radova u okviru projekta Šum i TABLA SA NATPISOM kreirana je klasičnim crtačkim i digitalnim postupcima.
Jelena Radović (1970, Beograd) je završila Fakultet likovnih umetnosti, slikarski odsek 1994. godine, a magistrirala 1997. u klasi profesora Slavoljuba Čvorovića. Radi kao profesor crtanja i slikanja u Školi za dizajn, Beograd od 2002. godine. Član je ULUS-a od 1996. godine. Živi i radi u Beogradu.

Foto: Jelena Mijić

Scroll to Top