Veštačke tvorevine

Darija Dragojlović

11.3 – 30.3.2024.

Otvaranje izložbe: ponedeljak, 11.03. od 19č

 

Šta je razrešenje paradoksa – koju to radnju vrši čovek na prirodna stanja i mehanizme, što za rezultat daje veštačko, ako je i čovek integralni deo prirode?

 

“Prirodi se daje pravo i da živi u usko određenim granicama koje su joj ostavljene i koje se uprkos tome narušavaju i smanjuju. U rezervatima prirode, ona postoji kao nešto drugo, izdvojeno, odvojeno od savremene civilizacije jer jedino u tako veštačkim ganicama može biti prirodna. Najnovija serija radova Darije Dragojlović se fokusira upravo na nemogućnost prirode da opstane izvan ljudske kontrole. Uz kombinaciju živih bića i neživih objekata od materijala organskog porekla, njena serija sadrži i nekoliko sistema komunikacije – znakovni jezik, međunarodne sisteme označavanja (kilometri, šifre otpada, šifre plastike), nacionalne sisteme označavanja u skladu sa međunarodnom fiskalizacijom (šifre proizvoda), međunarodno razumljive piktograme, dijagrame, pisani jezik, matematičke proračune, hemijske formule, međunarodne kartografske simbole.” Iz teksta Sonje Jankov

Teme koje bih mogla da izdvojim kao dominantne u mom dosadašnjem radu – jesu prirodni fenomeni koji su nestali, oni koji su u procesu nestajanja i oni koji su nastali kao rezultat prethodnog nestajanja. Zatim, pitanja kakav je lični i kolektivni odnos prema otpadu, da li se toj problematici može prići kroz izložbene forme, šta sve smatramo otpadom, kako i šta sve možemo tumačiti kao deponije. Koji su to kartografski znakovi koji su vremenom i sami postali otpad i izgubili svoje značenje jer više nisu verdostojni za prikazivanje određenih geografskih pojava. Simuliranje kinetičkih procesa koji imitiraju prirodne mehanizme, čime se približavam pitanju odnosa prirodnog i veštačkog.

 

Crteži iz serije Veštačke tvorevine predstavljaju sintezu navedenih tema i u formalnom smislu su i šeme koje će se dalje razrađivati u budućim radovima.

Na crtežu pokušavam da pravim relacije između termina na koje nailazim baveći se pitanjem prirodno-veštačko. Koristeći formu crteža za skiciranje svojih misaonih smernica, pozicioniram motive pretežno u opozitne, ironične ili naizgled nelogične kontekste.

 

Leksikografski posmatrano, pretražujući sinonime za sintagmu „veštačke tvorevine“, nailazim na rezultate koje koristim za početne vizuelne elemente u crtežu, od kojih idem dalje u produbljivanje ovog termina, kao i na uspostavljanje drugačijih relacija.

 

Sinonimi:

Federalna jedinica, tvorevina, kvazidržava, prirodna pojava, tempirana bomba, unitarna, paradržava, fatamorgana, superdržava, stilska figura, superstruktura, crna rupa, utopija, nezavisna država, fikcija, interesna grupa, marionetska, genocidna tvorevina, omaška, izmišljotina, nadnacionalna, suverena država, oružana sila, državna zajednica, pogrešna procena, dosetka, višenacionalna, pat pozicija, jednonacionalna, nakaradna, demokratura, nefunkcionalna, utopijska, neprirodna, surova realnost, sintagma, ideologija, teroristička organizacija, himera, dualistička…

 

Darija Dragojlović 


Tekst Sonje Jankov o izložbi možete čitati OVDE.

 

Darija Dragojlović (1996, Kraljevo). Završila je master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, departman likovnih umetnosti, smeru slikarstvo. Osnovne studije je završila na Filološko – umetničkom fakultetu (FILUM, Kragujuevac), odsek – zidno slikarstvo, u klasi profesora Gorana Rakića. Član je SULUV-a i Šok ZaDruge (MMC “Led Art”-a), u okviru koje je od 2021. godine jedan od urednika likovnog programa. Od 2021. aktivno učestvuje u svim projektima koje sprovodi MMC “Led Art”. Angažovana je više puta za pisanje kustoskih tekstova i uređivanje publikacija. Živi i radi u Novom Sadu.

Scroll to Top