Remont Art Files

Remont art files 1 naslovna

SADRŽAJ:

Ješa Denegri- Simptomi srpske umetničke Scene posle dvehiljadite

Ješa Denegri- POP Art Živka Grozdanića

Maja Ćirić- Konstrukcije Balkana kao Drugog u savremenoj umetničkoj praksi

Maja Ćirić- Zašto je Mangelos nagrada dodeljena Katarini Zdjelar

Stevan Vuković- Pesimizam intelektna, optimizam volje

Stevan Vuković- Rad za svakoga i ni za koga-o jednom umetničkom eksperimentu u medijskom polju

Art Portfolio – Urođ Đurić, Jamesdin Taff Guy (Mileta Prodanović)

Godišnji katalog galerije Remont za 2007. godinu

Remont Art Files 2/3 naslovna

SADRŽAJ

Miško Šuvaković- Sećanje na umetnost komunizma analiza kontradikcija: pristupi i prestupi

Miško Šuvaković – Označitelj slike ili slike u doba medija esej o slikama-instalacijama Dragomira Ugrena

Miroslav Karić- Srpska umetnička scena nakon 2000- jedan pogled

Miroslav Karić- Unutrašnji svetovi: close up o stvaralaštvu Anice Vučetić

Art Portfolio- Ivan Petrović, Aleksandrija Ajduković

Godišnji katalog galerije Remont za 2008. godinu

Godišnji katalog galerije Remont za 2009. godinu

Scroll to Top