Next Step:Look Back

Projekat Next Step:Look Back

Nakon početka Kovid krize koja se drastično odrazila i na sam Remont, nametnula se potreba za preispitivanjem dosadašnjeg rada kao osnove traganja za mogućnostima i pravcima budućeg delovanja.

Da bismo napravili sledeći korak ka napred, vraćamo se unazad kako bismo sagledali više od dve decenije kontinuiranog prisustva na savremenoj vizuelnoj umetničkoj sceni u Srbiji. Kroz naše programe i projekte prelamala se istorija novijih umetničkih inicijativa od 90ih godina do danas, uspostavljane su nove prakse u radu izložbenih prostora i nezavisnog sektora u kulturi. Pogledom unazad želimo da sistematizujemo i digitalizujemo bogato arhivsko nasleđe kako bi identifikovali ključne pojave i ustanovili kontinuitet razvoja lokalne savremene umetnosti poslednjih nekoliko decenija. Ovo preispitivanje ujedno čini i osnov za tekuću i buduću programsku koncepciju. U narednom periodu želimo da se fokusiramo na različite aktivnosti i formate u okviru dve kompatibilne teme:

  1. Preispitivanje (dis)kontinuiteta u savremenom stvaralaštvu i kontekstualizacija razvoja/uticaja na lokalno i regionalno umetničko stvaralaštvo.
  2. Aktivni kritički odnos prema savremenim umetničkim praksama i/ili društvenim fenomenima i problemima.
Scroll to Top