Personal

Sabina Damiani

21.03 – 15.04.

Sabina Damiani Personal

Sabina Damiani predstavlja fotografsku priču posvećenu sezonskom radu i sezonskim radnicima, takozvanim ’sezoncima’ koji tokom leta rade u turističkim destinacijama na Jadranskoj obali. Ovom temom se bavi od 2016. godine do danas i naglašava da je to rad u stalnom nastajanju jer su i uslovi migracija koje prati u stalnim promenama. Na svakih par meseci sezonci napuštaju svoje domove, živote, porodicu, zajednicu, često i poslove zbog bolje, dodatne zarade. Pauziraju svoje životne uloge i u nove, privremene uslove ’uklapaju’ svoje identitete.“

“Sezonski radnici su često nevidljiva vojska koja omogućuje da turizam, koji je zapravo jedini proizvod kojeg Hrvatska država ima, uopće opstane i funkcionira. Opći dojam je međutim, da su ti isti radnici koji najčešće dolaze iz istočnih dijelova zemlje ili susjednih država, gdje su mogućnosti za zapošljavanje svedene na minimum – potrebni, ali ne zato uvijek i poželjni…..U ovom fotografskom radu, dokumentiram i bilježim priče privremenih emigranata, koji zbog sezonske prirode posla, žive na dva (ili više) mjesta tokom godine, te uvijek iznova grade svoj status, bilo kao osobe, bilo kao stanovnici i članovi zajednice……Naziv rada «Personal» ima dvojako značenje, personal kao radna snaga te engleska riječ za osobno, privatno, što smatram da često nedostaje u prostorima u kojima ti ljudi borave i bivaju. Osobne priče personala, život između dvije smjene. Pa ako je istina da su zapravo sva mjesta privremena, zanima me kako se, u položaju trajne migracije, stvaraju baze za solidan, «normalan» život i kako sve to utječe na stvaranje i percepciju vlastitog identiteta.” Sabina Damiani

Sabina Damiani rođena je u Kopru 1985. godine. Diplomirala je Vizualnu komunikaciju i didaktiku umetnosti na Akademiji likovnih umetnosti u Veneciji 2008. i specijalizirala fotografiju na odseku za Nove medije Akademije likovnih umetnosti Brera u Milanu, 2011. godine.

U istraživačkoj i umetničkoj praksi, bavi se pitanjima tranformacija u geopolitičkom i socijalnom aspektu koji su svojstveni današnjem vremenu; nesigurnost, nestabilnost, teritorijalne promene, migracije, memorija prostora… i kako se sve to odražava na čoveka, osećaj identiteta kao i na odnos sa prostorima u kojima živimo.

Foto: Jelena Mijić

Scroll to Top