Putovanje kroz bezizlaz (Šta je pakao ako nema drugih)

Iva Kuzmanović

08.11 – 27.11

Iva Kuzmanovic, Putovanje kroz bezizlaz

Putovanje kroz bezizlaz, III tom Ive Kuzmanović predstavlja vizuelizaciju njenog kontinuiranog preispitivanja definisanih odnosa između individua, predmeta, kolektiva i sredine. Kroz taj proces, Iva preuzima pejzaž kao glavni motiv svojih radova, tehnički se ne udaljavajući previše od medija. Ulja na platnu i efemerni crteži rađeni UV reaktivnim pigmentom grade jedan celovit, ali nestalan, pejzaž u kome se asocijativno pronalaze neonske peščane dine koje se ne mogu prostorno niti vremenski tačno odrediti, oslobođene prisustva čoveka. Postavljajući pitanje „Šta je pakao ako nema drugih?“ Iva otvara široko polje tumačenja koje polazi od upitanosti nad fundamentalnošću postojećeg. Koristeći se pomenutom parafrazom citata iz Sartrove drame „Bez izlaza“ umetnica nas suočava sa spekulativnom osobinom svojih radova čije se tumačenje zasniva prvenstveno na kritici izgrađenog odnosa između subjekta i objekta. Iva kroz svoje radove istražuje i “razgrađuje”definisan antropocentrični odnos koji podrazumeva da se čovek uspostavlja kao subjekat i ima dominantnu ulogu nad objektom i, kao rezultat, kreira potencijalni posthumanistički prostor.

CEO TEKST

Iva Kuzmanović rođena je 1984. godine u Beogradu, gde je 2011. diplomirala na Odseku za slikarstvo u klasi prof. Čedomira Vasića, na Fakultetu likovnih umetnosti. Od 2012. kao suosnivač Umetničkog prostora U10 i redovan član Kolektiva U10, učestvovala je kao organizator, kustos ili umetnik u preko sto pedeset grupnih i samostalnih izložbi i drugih projekata u kulturi i umetnosti. Osnovni medij koji Iva koristi je ulje na platnu, ali se kroz svoju praksu izražava i kroz proširene medije upotrebom zvuka, videa, neonskog svetla i drugih materijala i elemenata za svoje ambijentalne instalacije. Apstraktni pejzaži pustinje, tradicionalni memento mori motivi, prikazi džungle ili avionskih nesreća česti su motivi koje umetnica koristi obrađujući kroz svoju praksu teme temporalnosti, eskapizma i fatalističkog.

Foto: Jelena Mijić

Scroll to Top